Röhsskas konsthantverks­dagar 2022

Under fyra dagar undersöktes materialet sand ur olika perspektiv. Genom föreläsningar, samtal och workshops synligjordes materialet globalt och lokalt.

Sand cirkulerar i globala handelsnätverk och hänger samman med de territoriella, geopolitiska och sociala krafter som är förknippade med migration. I Småland är tillgång till materialet förutsättningen för ett samhällsbygge och ett material som håller ihop ett rike. Materialet för även samman människor i skapandeprocesser.

Under Röhsskas konsthantverksdagar 2022 fick vi ta del av föreläsningar, samtal och workshop med externa aktörer som utforskade och synligjorde materialet globalt och lokalt.

Medverkande: Yuka Oyama, konstnär, Tintin Wulia, konstnär/forskare, Jessica Hemmings, författare, Atelier NL, Anna-Lena Åsemyr, museipedagog och glasblåsare, Björn Boode, glassamlare och Peter Lejon, glassamlare.

Röhsskas konsthantverksdagar är ett återkommande programkoncept där fokus sätts på aktuella frågor inom konsthantverk, såväl nationellt som internationellt.

Röhsskas konsthantverksdagar 2022 pågick 5-8 maj.

Toppbild: Atelier NL, To See a World in a Grain of Sand, foto: Blickfänger.