Röhsskas konsthantverksdagar 2021

Röhsskas konsthantverksdagar lanserades för första gången 2021 och fokus var på textilkonstnären Kiyoshi Yamamoto. Programmet genomfördes digitalt genom invigningsprogram, föreläsningar, samtal och workshops.

Röhsska museet har en lång och nära relation till konsthantverksområdet och vi vill med konsthantverksdagarna skapa en arena som kan bidra till att synliggöra, stärka och utveckla det samtida konsthantverket såväl lokalt, regionalt som nationellt. I programmet ingick bland annat en föreläsningar med Kiyoshi Yamamoto där han berättade om sitt arbete och en samtal om museets samling. De lite yngre besökarna kunde gestalta sina egna masker inspirerade av textilkonstnären.

Konsthantverksdagarna genomfördes första gången 2021 och arrangerades i samband med Craft Days och i samarbete med IASPIS, Konsthantverkscentrum och Konstepidemin.

Nyfiken på Residens Röhsska? Här kan du läsa mer. 

Bilder: dräkter av Kiyoshi Yamamot, foto: Carl Ander, Röhsska museet.