Nyheter 16 augusti 2023

Hållbarhet i fokus på arkitekturdagarna

Den 24-27 augusti pågår Röhsskas arkitekturdagar. Vi pratade med projektledaren Anna Hydén om vad publiken kan förvänta sig.

Anna Hydén är samordnare för Röhsska museets mötesplatsuppdrag och ansvarig för arkitekturdagarna.

Vad är Röhsskas arkitekturdagar?

– Röhsskas arkitekturdagar är ett programkoncept där vi under fyra dagar, den 24-27 augusti, särskilt lyfter fram samtida arkitektur och de utmaningar som finns lokalt och nationellt. Tillsammans med inbjudna arkitekter, formgivare, stadsplanerare och forskare vill vi i år gå bortom diskussionen om fint och fult. Genom att titta på de frågeställningar som samtida arkitekter faktiskt arbetar med och undersöker, hoppas vi vidga samtalet om framtidens arkitektur och väcka ett större intresse för ämnesområdet.

Årets tema är hållbarhet, på vilket sätt tar ni er an begreppet?

– Vi undersöker hållbarhet på flera olika sätt. Från den kanske klassiska miljöaspekten kring byggande, material och energiförbrukning – till frågor om social hållbarhet och hur man bygger en stad för alla som lever i den. En röd tråd under dagarna är relationen mellan människa, plats och material – hur förändras vår syn på byggd miljö när vi känner oss nära vår omgivning, förstår den, och kan påverka hur den förändras?

Vad kan jag förvänta mig som besökare?

– Arkitekturdagarna vänder sig till alla som är intresserade av eller nyfikna på arkitektur, form, material och hållbarhet! Genom tre tillfälliga utställningar, panelsamtal och presentationer kan du ta del av bland annat projekt från svenska arkitektkontor i framkant, färska examensarbeten från Chalmers, keramik som undersöker hur kulturarv kan bevaras i en tid av rivningar och omvandling, och normkritiska perspektiv på solcellsenergi. Du kan också delta i workshops där vi snickrar med återvunnet trä och flätar korgar av återvunnet material. Lördagen tillbringar vi i Biskopsgården med en arkitekturvandring och ett besök i Drakparken, en designpark som drivs för och med barn och unga. Det finns något för alla, och alla är välkomna!

Röhsskas arkitekturdagar