Nyheter 05 maj 2023

Ett överflöd av modedesign

Just nu installerar vi utställningen Nordiskt mode nu: Stickat och tryck som öppnar 12 maj. Vi pratade med utställningens curator, Ane Lynge-Jorlén, om hur tankarna gått kring utställningen.

Ane Lynge-Jorlén är chef för organisationen Alpha och curator för den kommande utställningen Nordiskt mode nu: Stickat och tryck.

Varför har du valt just dessa modeskapare?

– Jag har valt de här modeskaparna eftersom de är originella och visionära och tillsammans visar att mode kan röra sig utanför normen i alternativa uttryck. De representerar ett nytt fält inom nordiskt mode som är både lekfullt och mycket seriöst. Dessutom tänker de nytt inom tryck och stickning, som är de två spår som utställningen fokuserar på.

Vad förenar och vad skiljer dem åt? Finns det gemensamma teman?

– De förenas av en undersökande inställning till hantverket och till gränserna mellan mode och konst. De är också mycket medvetna och förhåller sig till aktuella frågor som klimat, krig och ojämlikhet i sina arbeten. Men även om de alla är utbildade i Norden är deras individuella estetiska uttryck väsensskilda och mångfacetterade.

Vad hoppas du att besökare kommer att ta med sig från utställningen?

– Ett överflöd av modedesign som väcker tankar om gemenskap och skaparlust. Det är en uttrycksfull utställning där man kommer nära modeskaparnas världar och designprocesser.

Varmt välkommen till vernissagen av utställningen fredag 12 maj klockan 16-18.

Nordiskt mode nu