Miljondonation till Röhsska museet

I december 2022 blev det klart att Torsten Söderbergs Stiftelse donerar 5 miljoner kronor till Röhsska museet, till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg. Donationen ska gå till inköp av nordiska design- och konsthantverksföremål till museets samlingar.

Donation för inköp av nordisk design

Donationen kommer att ge museet möjlighet att utöka sin samling av nordisk design och konsthantverk och därmed belysa regionens inflytande när det kommer till innovation, kvalitet, hantverksskicklighet och hållbarhet. Den kommer också lägligt, eftersom museet arbetar med den nya basutställningen Designhistorier med fokus på design och konsthantverk.

Samarbete under många decennier

Samarbetet mellan Röhsska museet och Torsten Söderbergs Stiftelse har pågått under många decennier, bland annat i form av anslag till museets forskning och inköp, Torsten och Wanja Söderbergs pris som delades ut under 25 år där Tomas Söderberg var en drivande kraft, och nyligen inrättandet av Torsten och Wanja Söderbergs sal.

Torsten Söderbergs Stiftelse möjliggör forskning inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och andra områden, läs mer om stiftelsen här.