The Infinite Indoor Tree

Sedan 2019 uppmärksammar vi advent och jul med att ställa upp The Infinite Indoor Tree, en evighetsgran, i Arkitekturhallen på entréplan. Granen är designad av matematikläraren och formgivaren Johannes Molin, som undersöker vad som händer när talserier och primtal får inspirera designen.

Gran i trä.

Foto: Mikael Lammgård

The Infinite Indoor Tree som är nästan fyra meter hög och gjord av björkplywood har specialdesignats för Röhsska museet. Molin hämtar sin inspiration i klassisk skandinavisk design och kombinerar den med former och proportioner ur matematiska uttryck. Vackra saker kan ofta förklaras med enkla matematiska samband.

Utformningen av The Infinite Indoor Tree är ett matematiskt projekt där det gudomliga förhållandet, även kallat gyllene snittet, har använts så mycket som möjligt. Genom historien har konstnärer använt detta förhållande medvetet eller omedvetet och det finns en stor mängd litteratur om gyllene snittets estetiska värde och dess betydelse för utformningen av ideala proportioner inom arkitektur, måleri, skulptur och andra konstnärliga områden.