Foto & film

För foto och filmförfrågningar

För att fotografera eller filma i museets lokaler krävs tillstånd. Mejla en kort projektbeskrivning med angivet syfte till maria.forneheim@kultur.goteborg.se

Bilder och föremål i samlingen

Röhsska museet har inget fotoarkiv men tar med god framförhållning emot fotobeställningar av föremål ur samlingarna. Mejla din förfrågan till info.rohsskamuseet@kultur.goteborg.se. 

Många konstnärer och designer är anslutna till BUS. Läs mer om upphovsrätt här.

Toppbild: Hendrik Zeitler