Arkitekturvisioner: Brunnsparken

I Arkitekturvisioner: Brunnsparken frågar sig Röhsska museet vad framtidens Göteborg skulle kunna vara. I den kommande utställningen presenterar åtta arkitektkontor sina visioner av Brunnsparken bortom restriktiva lagar och förordningar.

I utställningen Arkitekturvisioner: Brunnsparken undersöks vad som händer när arkitektkontor av olika storlek och bakgrund får i uppdrag att experimentera och fantisera kring arkitekturen i framtidens Göteborg. Istället för att bidra med genomförbara, färdiga projekt som följer förordningar och byggbolagens vinstmarginaler bjuds arkitekterna in för att tänka i nya banor. Varje kontor presenterar sedan sin vision av Brunnsparken i en ritning, modell, inspirationsföremål och manifest.

Brunnsparken är en av Göteborgs mest centrala, älskade och hatade platser. Idag fungerar den som stadens nav, både för infrastruktur och människor. I utställningen blir Brunnsparken utpekat som startpunkten för fri spekulation från de inbjudna arkitekterna där de svarar med nya idéer på den underliggande potential och betydelse som finns i denna omdebatterade del av staden.

Arkitekturvisioner: Brunnsparken bjuder även på ett fördjupande pedagogiskt och publikt program. Här får du som besökare ta del av utställningens idéer och tillsammans med andra diskutera och fantisera kring stadens potential.

Medverkande arkitektkontor:

  • Erik Järkil Arkitektur
  • Bornstein Lyckefors Arkitekter
  • Fabel Arkitektur
  • Mareld Landskapsarkitekter
  • Johan Linton
  • Hedlund Ekenstam
  • Unit Arkitekter
  • Per Nadén Arkitektur

Utställningen är en platsspecifik utveckling och version av ArkDes utställning Arkitekturvisioner: Skeppsbron, 2019.

Toppbild: Göteborgs Stad.