Hur skapas en utställning?
fre 7 feb

Fredag på museet

Hur skapas en utställning?

Den här fredagen får du följa med museets utställningsproducent Jessica Sjögerén i arbetet med museets nya 1700-tals utställning.

Jessica Sjögerén berättar om utställningsproduktionens olika faser. Här bjuds det på nedslag både i det uppenbara men även i de mer oväntade delarna av arbetet med att ta fram en ny utställning.

I tre utställningssalar blir det fokus på formutvecklingen under 1700-talet, en period som kom att kännetecknas av de första stegen mot en mer effektiviserad produktion genom serietillverkning och begynnande industrialisering.

För de som vill stanna kvar och fika finns kaffe och tilltugg att köpa i Kafé Röhsska.

Toppbild: Hökälla matsal, 1780-tal.