Vernissage

Vernissage: Hephaestus, hantverksekonomi och organisation

Passerade tillfällen
Tors 2 maj 2024
15:30 – 17:30
Auditoriet
Ingår i entrébiljetten

Välkomna på vernissage av utställningen Hephaestus: hantverksekonomi och organisation. Elke Krasny, professor vid konstakademi i Wien kommer hålla ett invigningstal under rubriken ”Crafting public space”.

Forskningsprojektet Hephaestus undersöker hantverk i Europa och de olika sätt som hantverk påverkar organisationen av arbete och ekonomiska förhållanden i samhället. Forskningsprojektet samlar nutidshantverksmetoder, material och objekt från olika platser i Europa.

De är nu aktuella med en utställning på Röhsska museet och ett symposium om hantverksekonomi och organisation.


Utställningen öppnas med ett invigningstal av Elke Krasny, professor på Konstakademi i Wien, som kommer att fokusera på hantverksroll i det offentliga rummet.

Elke Krasny, PhD, arbetar som curator, forskare och författare med ett feministiskt perspektiv och hennes arbete handlar om ekologisk och sociala rättvisa med fokus på caring practices i arkitektur, urbanism, kurering och nutidskonst. Vernissagen är uppdelad med föreläsning och panelsamtal och agendan är som följande:

Kl. 15.30-16.30: Att slöjda det offentliga rummet – Föreläsning med Elky Krasny. På engelska.

Det offentliga rummet är det utrymme vi delar med varandra. Olika intressen definierar gränser, begränsningar och tillgång. Sätten att använda det offentliga rummet är mycket olika och hur vi delar det offentliga rummet kan leda till bekräftelse och samhörighet, men också till manifestationer av makt och dödligt våld.

Den politiska idén om det offentliga rummet har varit knuten till den materiella närvaron av sten, marmor och asfalt. Medan vatten, luft, vind, eld, varit uteslutna. Även andra platser som skog, äng, floder, sjöar och våtmarker har varit uteslutna från vad som räknas som relevant för det offentliga rummets politiska föreställningar.

Den här föreläsningen belyser en fattigdom och saknad i föreställningen om det offentliga rummet och använder sig av bland annat feministiska epistemologier och queer-ekologier för att möjliggöra en annan förståelse och föreställning av det offentliga rummet.

Kl. 16.30-17.30: Panelsamtal.

I detta panelsamtal kommer vi att diskutera olika processer för att utveckla hantverksekonomin, det vill säga att arbeta med att stärka hantverksekonomin samt att förstå den bredare rollen för hantverket i ekonomin och samhället i stort. Efter Elke Krasnys keynote om ”Crafting Public Space” kommer vi att fördjupa oss i erfarenheter och experiment för att förnya hantverket och föra det bortom gränserna för hantverkssektorerna på lokal nivå i Västsverige och på europeisk nivå.

Medverkande i utställning: Lukas Arons, Jenna Basso Pietrobon, Bianca Bonaldi, Leonardo Collanega, Rob Curran, Linnea Dalstrand, Heidi Hentze, Sara Jeffries, Alice Kettle, Jokum Lind Jensen, Lova Öberg, Pol Polloniato, Elena Rause, Nynne Rosenkrantz Christiansen.

Utställningen är kurerad av Alice Kettle, Rob Curran och Jokum Lind Jensen med support av Samantha Hookway (lektor på HDK-Valand) och Elena Raviola (Torsten och Wanja Söderbergs Professor i Design Management, HDK-Valand, och föreståndare för Business and Design Lab).

Elena Raviola kommer att introducera talare och panelen.

Detta är en del av Röhsskas konsthantverksdagar 2024.

Inför ditt besök

Endast föranmälan, anmälan sker via mail till elena.raviola@gu.se. Utställningen pågår mellan den 2-12 maj.

Foto: Hephaestus.