Föreläsningar & samtal

Samtal: Strategier och idéer för påverkan av livsmiljön

Passerade tillfällen
Fre 25 augusti 2023
12:00 – 13:30
Studion, Röhsska museet
Ingår i entréavgiften

Hur kan jag påverka livsmiljön omkring mig? Vad gör vi med känslorna för platser som inte längre finns?

Välkommen till ett samtal mellan Axel Danhard, keramiker, Monica Sand, konstnär och forskare, Johan Hagsgård, enhetschef bygglov på stadsbyggnadsförvaltningen och Filip Laurits, ordförande i föreningen FASAD om hur de på olika sätt arbetar med att förändra och påverka livsmiljön och stadsplaneringen i Göteborg.

Kl 12.00 bjuds det på smörgås och kaffe, kl 12.30-13.30 samtal och frågestund.

Under arkitekturdagarna är Axel Danhard också aktuell med utställningen Högt, högre, högst som visas i Torsten & Wanja Söderbergs sal. I utställningen presenteras Danhards pågående arbete kring stadsomvandling, rivningsarbete och konservering av byggnader i Göteborg.

Moderator: Adam Cwejman, ledarskribent GP

Om samtalsdeltagarna:

Monica Sand, konstnär och forskare och samordnare inom Urban Futures. Just nu arbetar hon med en bok, en film och ett ljudarkiv om de konstnärliga ritualer och minnesprocesser som engagerade allmänhet, konstnärer och forskare i Flickläroverket (del av Artisten) som revs i år.

Filip Laurits, ordförande Föreningen FASAD. Har engagerat sig för Göteborgs byggda kulturarv sedan 2010 och kampen för bevarandet av Södra Gårdas landshövdingehus.

Axel Danhard är keramiker verksam i Göteborg. Genom keramiska glasyrer gjorda på restmaterial från byggarbetsplatser skapar han verk med en platsspecifik identitet och estetik. Under sin vistelse som arbetsstipendiat på museet har han undersökt kopplingen mellan material och plats, samt hur man kan gestalta den utifrån ett konstnärligt perspektiv. Arbetet presenteras i utställningen Högt, högre, högst.

Johan Hagsgård Enhetschef bygglov på stadsbyggnadsförvaltningen.

Begränsat antal platser, först till kvarn.

Bild: Filip Laurits.

Till arkitekturdagarna