Utställning 22-27 augusti

Axel Danhard – Högt, högre, högst

I utställningen Högt, högre, högst presenteras keramikern Axel Danhards pågående arbete där han undersöker stadsomvandling, rivningsarbete och konservering av byggnader i Göteborg.

Utställningen Högt, högre, högst är en del av Röhsskas arkitekturdagar och kan ses i Torsten & Wanja Söderbergs sal mellan 22-27 augusti. Utställningen ingår i entrébiljetten.

I utställningen får du en inblick i Danhards konstnärliga process och resultatet av stipendievistelsen på museet under våren 2023. Den röda tråden i Danhards praktik är arbetet med att återvinna material från byggarbetsplatser. Med materialen skapar han glasyrer som ger det drejade godset en platsspecifik och urban identitet. I projektet undersöker han också materialens potentialer utifrån ett hållbart återbruksperspektiv.

Danhards projekt kan ses som en materiell kartläggning av en stad i förändring. Danhard synliggör stadsomvandlingens processer genom att samla historia, kulturmiljö, nybyggnation och platser i en kollektion av keramiska gods. Föremålen blir kärl som bär historien om de platser och processer som utgör dess materialitet men också vägvisare i arbetet med gestaltningen av nya miljöer. 

På fredag 25 augusti deltar Danhard även i ett samtal med Monica Sand, konstnär och forskare, Johan Hagsgård, enhetschef bygglov på stadsbyggnadsförvaltningen och Filip Laurits, ordförande i föreningen FASAD om hur de på olika sätt arbetar med att förändra och påverka livsmiljön och stadsplaneringen i Göteborg. Läs mer om samtalet.

Danhard tog sin examen i Keramikkonst på HDK-Valand våren 2022 och är stipendiat för Röhsska och Dynamo Västs arbetsstipendium via Ung Svensk Form 2023. 

Projektet har genomförts med Röhsska museet som bas, i samverkan med Dynamo Väst, Västra Götalandsregionen och Ung Svensk Form.

Axel Danhard, karta På nya spår, 2022.

Toppbild: Foto: Axel Danhard