Föreläsningar & samtal

Konstnärssamtal: Katrine Skovsgaard och Emelie Röndahl   

Passerade tillfällen
Tors 4 maj 2023
16:00 – 17:40
Auditoriet 
Ingår i entréavgift

Tillsammans med Konsthantverkscentrum bjuder vi in till ett samtal med Röhsskas residenskonstnär Katrine Skovsgaard och textilkonstnären Emelie Röndahl. Samtalet hålls på engelska.

Samtalet tar avstamp i de två konstnärernas praktiker som med sina likheter och olikheter kretsar kring kollektiva processer i konsthantverk, kraften i det taktila och berättande genom objekt. Samtalet genomförs i samband med konsthantverksdagarna och modereras av Helena Pernow, projektledare på Konsthantverkscentrum. Samtalet hålls på engelska.

Emelie Röndahl bor och verkar i Falkenberg. Hon är utbildad på HDK, och disputerade vid samma institution 2022 på sin avhandling i konstnärlig forskning ”Crying rya – a practitioner´s narrative through hand weaving”. Hon har ställt ut både i Sverige och internationellt sedan 2012.  

Röndahl är en vävande konstnär som under flera år arbetar med figurativ rya. Centralt i hennes praktik är teknikens dubbelsidighet. Den håriga sidan av ryan ställer sig som motpol till den släta undersidan. Verken installeras ofta med båda sidorna, med sina olika uttryck, synliga för åskådaren. Röndahl ser sina ryor som störande versioner av traditionell rya och samtida bildvävar och hon använder otraditionellt långa och hängande trådar.  

Katrine Skovsgaard är en dansk bildkonstnär och forskare som bor och arbetar i Köpenhamn och London. Hon är för nuvarande doktorand på Royal College of Art, London, där hon tog en masterexamen 2021. Hon har en konstnärlig magisterexamen från Det Fynske Kunstakademi, Odense, från 2016. 

Genom sin konst ställer Skovsgaard frågor, skapar möten och samtal. Med ljud, textil, måleri och film tar sig Skovsgaard an teman som sjukdom, omsorg, tid och sårbarhet. Den mångsidiga danska konstnären och forskaren är just nu aktuell i Göteborg som mottagare av Residens Röhsska (April-Maj 2023). Under residensperioden kommer Torsten & Wanja Söderbergs sal transformeras och bli scen för Skovsgaards pågående forskning.   

Välkomna att besöka residenset inför denna programpunkt, samma öppettider som museet.

Inför ditt besök:

Ingen föranmälan. Medlemmar i Konsthantverkscentrum har fri entré.

För mer information om Katrine och Residens Röhsska

I samarbete med Folkuniversitetet och Konsthantverkscentrum, yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare och slöjdare i Sverige.

Residens Röhsska genomförs i samarbete med IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.  

Bild: Emelie Röndahl (foto Sebastian Waldenby), Katrine Skovsgaard (foto JP Masclet).