Föreläsningar & samtal

Konstnärssamtal: Axel Danhard

Passerade tillfällen
Fre 5 maj 2023
16:00 – 16:40
Studion, Röhsska museet
Ingår i entréavgiften

På nya spår & Där vi går

Välkommen till en presentation av konsthantverkaren Axel Danhards arbete. Danhard är just nu aktuell stipendiat för Röhsska museets och Dynamo Västs arbetsstipendium genom Ung Svensk Form 2023.

Axel Danhard tog examen i Keramikkonst på HDK-Valand våren 2022 med kandidatprojektet På nya spår, som ligger till grund för hans nu pågående arbete med titeln Där vi går. 

Den röda tråden i båda projekten är arbetet med att återvinna material från byggarbetsplatser. Med dessa material skapas funktionella glasyrer som ger det drejade godset en platsspecifik och urban identitet. Vidare undersöker projektet materialens potentialer utifrån ett hållbart återbruksperspektiv.  

Danhards projekt kan ses som en materiell kartläggning av en stad i förändring. På nya spår och Där vi går synliggör stadsomvandlingens processer genom att samla historia, kulturmiljö, nybyggnation och platser i en kollektion av keramiska gods. Föremålen blir kärl som bär historien om platser och processer men också vägvisare i arbetet med gestaltningen av nya miljöer.

Genom en återblick och presentation av På nya spår, följt av ett processnedslag i nu pågående arbete – får du inblick i hur Danhards konstnärliga process gått från idé till praktik och hur den fortsätter utvecklas. 

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och mingla med konstnären efter presentationen. Vi bjuder på kaffe och kaka. 

Läs mer om stipendiet

Foto: Axel Danhard.