Föreläsningar & samtal

Konferens: Designens roll inom gestaltad livsmiljö #3

Passerade tillfällen
Tors 10 november 2022
10:30 – 17:15
Teckenspråkstolkning
Ingår i entréavgiften

Den 10 november är det dags för den tredje konferensen kring designens roll inom gestaltad livsmiljö. Hur går vi från teori till praktik i dessa kreativa och ofta komplexa designprocesser?

Röhsska museet och Form/Design Center arrangerar tillsammans en serie halvdagskonferenser med syfte att lyfta design och tydliggöra det vidgade designområdet inom den nya politiken för Gestaltad livsmiljö. Den 10 november är det dags för den tredje konferensen på Röhsska museet i Göteborg.

Konferensserien undersöker designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas. Röhsska museet och Form/Design Center är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet.

Konferensen ingår i Röhsskas entréavgift (60 kr). Fri entré för studenter (mot uppvisande av studentlegitimation).

Konferensen kommer att teckentolkas! (Med undantag för workshopen i pausen och Bess Williamsons föreläsning som ges på engelska med engelsk textning)

Välkommen!

Till programmet