Föreläsningar & samtal – Workshop

Föreläsningar & workshop: Konstnärernas Mamma Kollektiv

Passerade tillfällen
Lör 23 september 2023
11:00 – 16:45
Auditoriet  och Studion
Ingår i entréavgiften

Välkomna till en dag med föreläsningar och workshops för att lyfta frågor kring föräldraskap och konstnärligt arbete. Måste man välja mellan att satsa på sitt konstnärskap eller skaffa barn, och hur ser villkoren ut för mödrar i konsten?

Genom att skapa nätverk och plattformar för mödrar inom konsten har KMK – Konstnärernas Mamma Kollektiv – synliggjort hur moderskap än idag påverkar såväl studier som yrkesliv för konstnärliga utövare. Ett nedvärderande av ämnet moderskap som konstnärligt tema, tillsammans med en kulturscen full av osynliga hinder – är båda ledtrådar till varför så många konstnärer försvinner från kulturscenen när de blir mammor.

KMK – Konstnärernas Mamma Kollektiv och Röhsska museet bjuder in till en heldag på temat Moderskap & Konstnärligt arbete. Med på scen finns Dyana Gravina, som driver Procreate Project, Sarah Schmidt från KMK, och Josefin Kilner från Röhsska museet. Genom tre föreläsningar, en nätverkslounge och en workshop undersöks olika sätt att se på moderskap samt strategier för att stärka den utövande modern.


The Artists’ Mother Collective KMK is an association, collective, network and platform for artists who identify as mothers – regardless of whether the form of motherhood is biological, legal or otherwise. For the day KMK is arranging seminars and lectures at Röhsska with, among others, the Procreate Project creative director and founder Dyana Gravina, who works to improve structures for artists who have children. At an early stage, KMK has worked to enable artists on parental leave to have the chance to exhibit even if they are at home with an infant and do not have the opportunities to travel or complete new works. Many models have been pioneered by Dyana Gravina and Procreate Project over the last 10 years in the UK and internationally.

PROGRAM:

11.00-11.30 Mingel med kaffe och fralla (Studion)

11.00-16.00 Skapande drop-in-workshop för barn och unga (Studion)

Audiotoriet: 

12.00-12.30 Karin Sandberg: KMK  

Om Konstnärernas Mamma Kollektiv, deras arbete och förutsättningarna för mödrar inom konsten idag.  

Konstnärernas Mamma Kollektiv KMK är en förening, kollektiv, nätverk och plattform för konstnärer som identifierar sig som mammor- oavsett om formen för mammaskapet är biologiskt, juridiskt eller annat. I ett tidigt skede har KMK arbetat för att möjliggöra för föräldralediga konstnärer att få chans att ställa ut fast de sitter hemma med ett spädbarn och inte har möjligheterna att resa eller färdigställa nya verk. Denna metod har Procreate Projekt använt sig av i ett flertal projekt under de 10 år de existerat i Storbritannien.

13.00-14.30 Dyana Gravina: Procreate Project 

About Procreate Project – presentation by Dyana Gravina

Dyana Gravina will introduce examples of models that have instigated systemic change and life-changing support for organisation and artists working with Procreate Project. Dyana will introduce a conversation on how a patriarchal capitalist development, linked with the emergence of the nuclear family, still impacts the way we perceive care work and informs current systems and movements, even those with a ‘feminist’ inspiration.  

14.30-14.50 Josefin Kilner: Moderskap som motiv i museisamlingen

Samlingsintendent Josefin Kilner presenterar några föremål ur våra samlingar på temat moderskap och hur det gestaltas i konsten. Röhsska museet är Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk med en samling på över 50 000 föremål. I bildvisningen presenteras ett urval av föremålen i samlingen.

15.45-16.45 Workshop: Dyana Gravina – Embodied art making – somatic approach to studio time (Studion)

Workshop av och med Dyana Gravina. Workshopen kommer att hållas på engelska.

Explore the relationship between motherhood and artistic practice together with Dyana Gravina in this hands-on workshop. This workshop wants to restore the presence of the body in visual art practices using somatic approaches and movement as tools for embodied making and creative development. Usually, somatic practices are used primarily by performance, dance and theatre practitioners or in the context of art therapy, but they are hardly acknowledged as a tool for creative development within the visual arts.

Drawn from Dyana Gravina’s knowledge of movement and somatic practices, working with many artists over the years; this experience will guide artists to reconnect with their own body to facilitate a new-found approach to art making, overcome anxieties and creative blockages and find ways to return or approach their studio practice from a more connected place. Participants are encouraged to bring their journal and/or any material/objects that they usual connect with. Limited number of participants, pre book your spot by e-mailing: konstnarernasmammakollektiv@gmail.com

16.45-17.00 Avslutning

Inför ett besök

Barnvagnsparkering finns i kapprummet, en mamma-lounge med skapande aktiviteter för barn och unga är öppen under hela eventet. Mikrovågsugn finns för värmning av mat. Kaféet är öppet för de som vill fika eller äta lunch. Fri entré för studenter (mot uppvisande av studentlegitimation).

Programmet presenteras i samarbete med Konstnärernas Mamma Kollektiv (KMK) och HDK-Valand med stöd från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.