Föreläsningar & samtal

Föreläsning: Kan energi vara vackert?

Passerade tillfällen
Fre 25 augusti 2023
11:00 – 14:30
Auditoriet. Föreläsningen livesänds även på Teams.
Ingår i entréavgiften

Välkommen till två pass med öppna presentationer där vi får ta del av forskning i framkant kring design, konst, normkritik och solcellsenergi! Konstnärer, designers och forskare visar på nya möjliga vägar framåt.

Hur arbetar konstnärer och designers med solens energi? SIMBY – Sun in my backyard är ett högaktuellt forskningsprojekt som undersöker värdedriven designprocess för en ny solcellsteknologi. Där dagens utveckling av nya energiteknologier ofta möts av motstånd från människor som inte vill bo granne med solcellsparker eller vindkraftverk, ställer SIMBY frågan ”Vad skulle hända om man tänker tvärtom och börjar med människans behov och använder sig av designprocessen?”

Kan konstnärlig gestaltning inspirera och göra solenergi till en fråga som är viktig och intressant för flera? Vilka behov finns det att fylla som dagens manligt kodade bransch inte kan se? Hur kan framtidens solenergi se ut om vi byter kontext och skiftar från ett teknikdrivet till ett värdedrivet fokus?

Första passet pågår mellan kl 11.00-12.00, därefter en lunchpaus, sedan ett pass mellan kl 13.00-14.30 Varje pass består av flera presentationer.

Medverkande:

Maria Håkansson, forskare i samhällsbyggnad, RISE
Bodil Karlsson, forskare i lokala energisystem, RISE
Fanny Lindh, designer och forskare, RISE
Fengling Zhang, professor, Linköpings universitet
Malin Unger, projektledare, RISE
Xin Wang, forskare i bio- och organisk elektronik, RISE

SIMBY drivs av RISE, Research Institutes of Sweden, och finansieras av energimyndigheten.

Föreläsningen livesänds

Klicka här för att ansluta till livesändningen på Teams.

Om inloggning krävs ange ID och lösenord nedan:
Mötes-ID: 375 523 812 379
Lösenord: FUBQBs

Program över dagens presentationer:

Kl 11.00-11.20
Bodil Karlsson – Forskare i Samhällsbyggnad, RISE
”Sun in my backyard” (SIMBY) syfte och mål. Projektet ”Sun in my backyard” (SIMBY) är ett nystartat forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs av RISE (Sveriges forskningsinstitut). I denna presentation får vi ta del av de frågeställningar projektet undersöker.

Kl 11.20-11.40
Fanny Lindh – Designer och forskare, RISE
Spaning – Hur arbetar konstnärer och designers med solen? Inspiration och möjligheter – exempel från konstnärer och designers inom området.

Kl 11.40-12.00
Maria Håkansson – Forskare i Samhällsbyggnad, RISE
Sol för alla – solel ur ett genus- och tjänstedesignperspektiv. Erfarenheter från ett avslutat projekt där man med hjälp av normkritik undersökte hur rådande normer kring bland annat genus och teknik ser ut inom solelbranschen idag och hur dessa normer påverkar såväl kvinnliga solelkunder som branschen själv.

LUNCHPAUS

Kl 13.00-13.30
Malin Unger – Projektledare, RISE
Framtidsspaning – Solel i byggnationen. Tänk om vi ser en byggnad som trasig om den inte genererar sin egen energi? Den framtiden kan vara närmre än vi tror. EU kommissionens uppdateringar av direktiv och strategier i kölvattnet av energikrisen, REPowerEU, pekar ut den framtida riktningen. Solceller och energieffektivisering har nyckelroller i denna omställning.

Kl 13.30-13.50
Fengling Zhang – Professor, Linköpings universitet
Organic solar cells – what is it and how can it be used? What are the technologies and materials of organic solar cells? How can they be produced on a larger scale? And can we move towards more flexible and light weight solutions? Presentation is in English.

Kl 13.50-14.10
Xin Wang – Forskare i bio- och organisk elektronik, RISE
Organic solar cells on the rise, demonstration of new technologies. What are the advantages of organic solar cells compared to the Si technology? How effective can it be? Is it more environmentally friendly? How does the future hold for it? Presentation in English.

Kl 14.10-14.30
Öppen frågestund med alla presentatörer.

Bild: Elna Brundins fotosamling, Länsmuseet Gävleborg.

Till arkitekturdagarna