Föreläsningar & samtal

Designdagarna: Samskapa landskap

Passerade tillfällen
Tors 29 februari 2024
14:00 – 19:00
Studion, Röhsska museet
Ingår i entréavgiften

Arbetar du med eller är intresserad av att främja en stadsutveckling med fokus på lek och aktivitet? Är du nyfiken på hur konstnärliga metoder och verktyg kan främja hållbarhet? Välkommen till en dag med presentationer, samtal, mat och mingel samt en publikinteraktiv utställning.

Våren 2024 åker designforskningsprojektet Lek i staden ut på turné med sitt första stopp på Röhsska museet under Designdagarna. Fokus är att synliggöra och diskutera hur konstnärliga metoder och verktyg som spänner över hela formområdet, från slöjd, konsthantverk, design och konst till arkitektur, på ett hållbart sätt kan främja stadsutveckling med fokus på lek och aktivitet.

Helena Hansson, HDK-Valand, leder samtalen och presenterar forskningsprojektet tillsammans med Mania Teimouri, VGR. Ni kommer att få höra Maria Björnberg berätta om att samskapa en utställning som pågått på Eco Agroforestry Center i Linnarhult och Anna Hydén berätta om Designklubben som tagit plats i Biskopsgården.

Hur kan konstnärliga designinterventioner på offentliga platser på ett hållbart sätt stödja lek och aktivitet för alla generationer och kulturer? Hur kan vi möjliggöra för att barn, ungdomar och unga vuxna kan delta på i stadsutvecklingsprocesser på ett jämlikt, kompetent och demokratiskt sätt? Hur kan vi låta FN:s mål för hållbar utveckling, och FN:s konvention om barns rättigheter, förverkligas i praktiken genom lokala samarbeten inom stadsutveckling?

Projektet finansieras av FORMAS (Gestaltad Livsmiljö) och leds av HDK-Valand under perioden 2021-2025

Moderator:
Helena Hansson, forskare och lärare på HDK-Valand, Göteborgs universitet. Hon har en bakgrund som industridesigner, strategisk designer, inom strategisk hantverksutveckling och som lärare.

Mania Teimouri, konsulent för samtida konst, arkitektur, form och design på Förvaltningen för kulturutveckling, VGR. Arkitekt med expertis i att involvera barn och unga i arkitekturprojekt.

Föredragshållare:
Maria Björnberg, arkitekt, Curatopia. Hon har tagit rollen som samskapande curator samt metodutvecklare i utställningen Linnarhult berättar. Hon jobbar även deltid som planarkitekt på Ale kommun.

Anna Hydén, barnkulturdesigner och projektledare på Röhsska museet. Hon har jobbat med stadsutveckling, dialoger och co-design, och utvecklar nu designmetoder med barn och unga.

Läs mer om den samskapade utställningen Linnarhult berättar

Läs mer om Designklubben

Inför ditt besök

Aktiviteten är fullbokad.

Foto: Maria Björnberg.