Samarbete

Design Lab S

Vilka är experter? Och vem ska bestämma om vårt framtida kulturarv? Vilka kunskaper och instrument behövs för att bedöma ett objekts värde? Det här är frågor som Röhsska museet har tagit sig an i utställningen Nytt i samlingen i samarbete med Design Lab S.

Design Lab S är en kollektiv designstudio i Skärholmen, Stockholm. Sedan 2013 engagerar de professionella designers och barn mellan 8 och 15 år i kollektiva skapandeprocesser. Även personer över 80 år välkomna. Arbetsgrupper undersöker designprocesser, experimenterar med material och tillverkningstekniker och utforskar nya estetiska uttryck. Barnen som besöker labbet bjuds in som jämlika medarbetare, med lika stor agens i designprocessen som professionella designers.

Sedan i juni 2018 pågår ett samarbete mellan museet och Design Lab S där barn från Sjumilaskolan i Göteborg och en grupp pensionärer utgör expertråd. Deras uppdrag är att bedöma ett antal föremål ur museets designsamling utifrån andra kriterier och perspektiv än de traditionella.

Expertrådets Expertmaskin.

Workshop med elever från Sjumilaskolan. Foto: Linda Noreen

Här blir rollerna de omvända kring vem som har expertkunskapen och föremålen laddas med nya perspektiv och nya berättelser. Arbetsgruppen testar metoder och verktyg för bedömning av fysiska objekt, och tillverkar egna.

Läs mer om Design Lab S och om utställningen Nytt i samlingen

Toppbild, foto: Mikael Lammgård