Utställning 22-27 augusti

Woodlife Sweden

Utställningen Woodlife Sweden sätter användaren av produkter och bebyggda miljöer i centrum. Som besökare tas du med på en resa genom Sveriges olika klimat och förhållanden – från stad till land och från småskaliga till stadsomvandlande projekt, exteriört såväl som interiört.

Utställningen Woodlife Sweden är en del av Röhsskas arkitekturdagar och kan ses i Arkitekturhallen mellan 22-27 augusti. Utställningen ingår i entrébiljetten.

Sverige har en lång tradition av att använda naturens råvaror i samhällsbyggandet. Inte minst skog vilket inte är särskilt förvånande eftersom den täcker 70 procent av Sveriges yta. Trä är en stor del av vår vardag och bidrar till vårt välbefinnande. Användningen av trä är djupt rotad i svensk kultur och har inspirerat många konstnärer, författare och hantverkare genom århundradena. Arkitekter, formgivare och stadsplanerare är vana vid att kombinera innovation, erfarenhet baserat på kulturarv och färdigheter för att skapa unika utrymmen och föremål. Ett hållbart samhälle tar också hand om skogen som en förnybar levande resurs.

Ett hållbart samhälle tar hand om skogen som en förnybar och levande resurs. I Sverige är användningen av trä och skog skyddad i lag sedan 1903 och när ett träd avverkas planteras minst två nya. Den svenska skogen ökar i storlek även om landet är en stor leverantör av träprodukter såväl nationellt som internationellt. De flesta av de projekt som presenteras i utställningen är antingen färdigställda eller under produktion medan andra för tillfället är starka visioner om en bättre framtid.

Woodlife Sweden: Lofthuset Orbaden, foto: Martin Edström

Arkitekter och formgivare som medverkar i utställningen: Designer Jennie Adén, AIX Arkitekter, Arkitektbolaget, Arkitektlaget, Asante Arkitektur & Design, Axeloth Arkitekter, BAUX, Bornstein Lyckefors, Duved 5 (M. Hägg, C. Izquierdo, F. Moussavi, E. Sundin, S. Shaygan), Duved Framtid AB, Eau & Gaz AB, designer David Ericsson, Form us with Love Design Collective, General Architecture, Glänta Design, designer Marie-Louise Hellgren, designer Lisa Hilland, In Praise of Shadows, Joliark, K2A, KAKA arkitekter, Kjellander Sjöberg, Liljewall, LINK arkitektur, MAF Arkitektkontor, Marge Arkitekter, arkitekt Hanna Michelson, Modvion, Murman Arkitekter, Norconsult, Nordmark&Nordmark arkitekter, Outer Space Architects, designer Fredrik Paulsen, Pietsch Arkitekter, Sweco, Södersvik Arkitekturproduktion, Tengbom, Täljogram, Urskog, Wahlström & Steijner Arkitekter, White Arkitekter, Wingårdhs.

Utställningen producerades 2020 av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt trä, Träpriset och Skogsindustrierna.

Woodlife Sweden på Röhsska museet görs i samarbete med Sveriges Arkitekter Västra Götaland och genomförs med stöd av Västra Götalandsregionen.

Toppbild: Woodlife Sweden: Closer to nature, Ateljé Södersvik. Fotograf: Åke Eson Lindman