Intervju med Johanna Agerman Ross

Johanna Agerman Ross är lead curator för Designhistorier. Hon har tidigare tagit fram förstudien och jobbar nu deltid med projektet fram tills öppningen hösten 2024. Vi pratade med Johanna om processen.

Hur ser processen ut?

Processen att sätta ihop en ny permanent utställning är ganska lång och den har många olika aktörer: projektledare; intendenter; pedagoger; konservatorer och tekniker bland annat. Utgångspunkten är ju Röhsskas samling och de tusentals design- och konsthanverksföremål som den innehåller. I vårt projekt jobbar en innehållsgrupp med att ta fram idéer för hur vi ska ställa ut samlingen, hur många föremål vi kan ställa ut och vilka berättelser föremålen kommunicerar. Varje föremål kan ju tolkas utifrån så många olika perspektiv och vi måste välja vilken linje vi tar. Andra frågor rör utställningens gestaltning och vilken typ av miljö vi vill skapa.

Johanna Agerman Ross (till höger) i möte med projektgruppen på museet. Foto: Kristin Lidell.

Vad kan våra besökare påverka?

När Formhistorien stängde tidigare i år bjöd museet in besökare att välja vilka föremål de tycker ska vara kvar i den nya utställningen. Nästa del i det projektet är Röhsskas Idélabb där vi undersöker olika teman och föremål tillsammans med besökarna. Det är öppet för alla att besöka i Studion och vi uppdaterar med nya frågor och föremål med jämna mellanrum.

Hur vill du påverka?

Jag ser min roll lite som en redaktörs – att samla olika idéer och tankar som sen omformas till en tydlig berättelse om design, gestaltade via föremålen i samlingen. Det är alltid en fin linje man måste balansera – att skapa en helhet utan att sätta alltför mycket av sin egen prägel. Det handlar istället om att lyssna och lära.

Var är ni nu i processen?

Vi spånar vidare på de övergripande teman vi har valt för utställningen och konkretiserar dessa med föremål från samlingen. Vi har börjat forska om olika aspekter på de föremål vi vill ha med och har börjat tänka på nyförvärv som vi tror kan hjälpa i den processen.

En del av arbetet med den nya utställningen görs i magasinen där många av föremålen förvaras. Foto: Kristin Lidell.

Om Johanna Agerman Ross

Johanna Agerman Ross kommer ursprungligen från Sverige men flyttade till Storbritannien 2000 för att studera vid London College of Fashion och Royal College of Art och har nu gjort London till sitt hem. När hon inte är på Röhsska jobbar hon på Victoria & Albert Museum i London som curator för 1900-tals och samtida möbel- och produktdesign och hon är även grundare av den internationella designtidskriften Disegno. Hon var Disegnos chefredaktör och ansvariga utgivare mellan 2011 och 2016 och arbetade innan dess som redaktör på Icon och som forskare på Londons Design Museum.

Tillbaka till Designhistorier