Prototyper, platser och deltagandeprocesser
tors 6 okt

Föreläsningar & samtal

Prototyper, platser och deltagandeprocesser

Välkomna till en presentation och ett samtal om prototyper, delaktighet och platsutveckling med Disorder arkitekter och Prototyp Göteborg.

Disorder arkitekter och Prototyp Göteborg presenterar sina praktiker, därefter följer ett samtal om deltagandeprocesser och dialoger inom platsutveckling och stadsplanering. Fokus på prototypen och användandet av prototyper som metod för vision och dess förmåga att inkludera och skapa dialog.

Samtalet modereras av Helena Hansson, lärare och forskare vid HDK-Valand, Göteborgs Universitet.

Disorder är ett experimentellt och forskningsbaserat kollektiv grundat av landskapsarkitekterna Johanna Bratel och Karin Andersson. De jobbar i allt från långsiktiga, storskaliga stadsutvecklingsprocesser till kortare processer med tillfälliga installationer. Fokus för Disorders arbete är att skapa trygga offentliga platser som är tillgängliga för alla medborgare och som under processens gång stärker delaktigheten i samhället.

Prototyp Göteborg
Sommaren 2023, när Göteborgs 400-årsjubileum ska firas, blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg.

Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att snabba på den hållbar omställningen. Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen, till Ringön, över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas genom ett stadslandskap i förändring. Prototyp Göteborg är en inbjudan att delta och bidra till att staden utvecklas till en framtidsduglig stad mot sitt 500-årsjubileum.

Celilia Helsing och Malin Finlöf är projektledare och kommer under samtalet fokusera på Protypen som form och metod.

Helena Hansson är forskare och lärare i design vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. Hon har en bakgrund inom industridesign, transdisciplinär forskning och hantverk, och i sin doktorsavhandling utforskade hon deltagande design i ett globalt nord-sydsamarbete (Sverige och Kenya). Hon är särskilt intresserad av samarbets- och samhällsbyggande processer, med fokus på praktikbaserade designmetoder med bas i slöjd och frugal innovation.

Samtalet är en del av Röhsskas arkitekturdagar 2022.

INFÖR DITT BESÖK

Det är begränsat antal platser, ingen föranmälan krävs.

Foto: Disorder

  • tors – 6 okt
  • 15:00 – 16:30
  • Ingår i entrébiljetten.
  • Torsten och Wanja Söderbergs sal
  • Röhsskas arkitekturdagar 2022