Regaliekuppen och forensisk teknik

Föreläsning

Regaliekuppen och forensisk teknik

Hör Annika Thomson, forensiker på Nationellt Forensiskt Centrum, berätta om sitt arbete och om att blixtsnabbt hitta forensiska spår utan att skada begravningsregalierna.

31 juli 2018 stals tre föremål som användes vid kung Karl IX och drottning Kristina den äldres begravningar i början av 1600-talet från Strängnäs domkyrka. Annika Thomson berättar om NFC och deras roll vid stölden och i återfinnandet av begravningsregalierna. Du får även reda på hur de initiala tankarna kring undersökningsmaterialet var, vilka arbetsmetoder som användes, spårsäkring och hur själva genomförandet av de tekniska undersökningarna gick till.

Programaktiviteten sker med anledning av museets utställning Forensic Architecture.

Toppbild: Begravningsregalierna, foto: NFC.