Objektivitet i tider av post-truth

Föreläsning

Objektivitet i tider av post-truth

Vilken status har objektiviteten i tider av post- truth? Välkommen på ett samtal om objektivitet med Johan Deurell, Kerstin Hamilton och Louise Wolthers.

Kvällen inleds med en kort introduktion av Johan Deurell om utställningen Forensic Architecture på Röhsska museet. Därefter följer en presentation av Kerstin Hamilton som gör kopplingar mellan sanning, samtidskonst och post-truth och introducerar begreppet engaged objectivity som har använts av Forensic Architecture för att beteckna en icke-neutral objektivitet. Louise Wolthers, avslutar kvällen, med exempel på hur fotografi använts som bevis både historiskt och idag samt reflekterar över fotografins relation till det forensiska.

KVÄLLENS MEDVERKANDE
Johan Deurell
, utställningsintendent på Röhsska museet och curator för utställningen Forensic Architecture på Röhsska museet.

Kerstin Hamilton, doktorand i konstnärlig forskning på HDK-Valand vid Göteborgs universitet och curator för den kommande utställningen, Dear Truth: Dokumentära strategier i samtida fotografi, på Hasselblad center.

Louise Wolthers, forskningsansvarig på Hasselbladstiftelsen.

Toppbild: Lise Meitner, fysiker, Österrike/Sverige, 1878-1968. Kerstin Hamilton, fotomontage 2018.