Presentation Mötesplats Röhsska

Föreläsning

Presentation Mötesplats Röhsska

Välkommen till en presentation av Mötesplats Röhsska. Hör Nina Due, museichef och Ann Bergström, samordnare för mötesplatsuppdraget berätta om arbetet med uppdraget och vad publiken kommer att möta under 2019. Under kvällen ger även några av museets samarbetspartner sin syn på Mötesplats Röhsska och vad det kan betyda för deras verksamheter.

I den nya statliga politiken för området gestaltad livsmiljö, som riksdagen fattade beslut om i maj förra året, lyfts Röhsska museet fram som en möjlig regional mötesplats för design och konsthantverk. Från 2018 har museet i uppdrag från Kulturdepartementet att verka för att utveckla en sådan verksamhet och samverka med lokala, regionala och nationella aktörer inom området. Under hösten påbörjade Röhsska museet arbetet med Mötesplats Röhsska tillsammans med relevanta samarbetsparter inom området.

Riksarkitekt Helena Bjarnegård inleder med att berätta om den nya politiken för gestaltad livsmiljö och mötesplatsens roll här. Ann Bergström, samordnare för Röhsskas mötesplatsuppdrag, presenterar arbetet med Mötesplats Röhsska och vad publiken kommer att möta under 2019. Därefter ger några av Röhsska museets samarbetsparter sin syn på Röhsskas mötesplatsuppdrag och vad det kan betyda för dem.

Kvällens program:
Nina Due, museichef hälsar välkommen

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket berättar om den nya politiken för gestaltad livsmiljö och mötesplatsens roll i ett större sammanhang

Ann Bergström, samordnare, Mötesplats Röhsska berättar om vad publiken kommer att möta 2019

Några av museets samarbetspartner ger sin syn på mötesplatsuppdraget:
Patrik Wermelin, Tex! by Marketplace Borås/ModebranschGBG
Anna-Stina Lindén Ivarsson, Svensk Form Väst
Björn Siesjö, Stadsbyggnadskontoret
Mattias Gunneflo, Sveriges Arkitekter Västra Götaland
Axel Norlander, Design Sweden
Kristina Frisk, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign
Ulf Dalnäs, HDK – Högskolan för design och konsthantverk