Migration – Föremålens färdvägar

Migration – Föremålens färdvägar

Design migrerar som idéer, material och produkter. I utställningen Migration framträder andra perspektiv på museets historiska samlingar. Välkommen på vernissage!

Vilka resor har föremålen gjort innan de hamnade i museets samling? På vilket sätt kan man förstå varför snarlika motiv och mönster dyker upp i olika kulturer och skilda tidsepoker? Och hur påverkar lokala naturresurser utformningen av och handeln med design? Genom att placera museets samling i en global historiekontext undersöks olika sätt som design migrerar på.


Bild: Hannah Ryggens bildväv Ugift Moder (1937). Foto: Carl Ander, Röhsska museet. 

I Migration möter vi allt ifrån koptiska gravfynd och skånska flamskvävar till samiska renhornsskedar och svenska tobaksurnor. Några av utställningens höjdpunkter är 1500-talsbildväven Astronomie, en samling antika grekiska vaser, Hannah Ryggens feministiska bildväv Ugift Moder (1937) och en ny platsspecifik installation av Olof Marsja.

Migration är producerad i samarbete med den internationella designtidskriften MacGuffin.

PROGRAM

Hälsar välkommen
Invigningstal med museichef Nina Due, utställningsintendenten Johan Deurell och medcuratorer.
Kl. 13

Design & museiföremål som migranter
MacGuffin Magazine, Ernst Van der Hoeven, och Kirsten Algera, föreläser om idén bakom utställningen.
Kl. 13. 15

Samtal i utställningen
Välkommen att ta del av Migration – Föremålens färdvägar. Medverkande i utställningen finns på plats för att svara på frågor.
Kl. 13.45

Invigningen hålls på engelska och ingår i entréavgiften. Ingen föranmälan krävs, begränsat antal platser.

Utställningen pågår från 23 oktober 2021 till 28 augusti 2022.

Utställningen genomförs med bidrag från Jacob Wallenbergs stiftelse, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Röhsska konstslöjdsmuseets vänner och materialsponsring från Forbo Flooring Systems.

Bild: Kanna i lergods från ca 480 f.Kr., Grekland. Foto: Carl Ander, Röhsska museet.