KKN-forum: Plats för Kultur?

KKN-forum: Plats för Kultur?

Hur får kulturlivet de förutsättningar som behövs för att kulturella och kreativa näringar ska blomstra? Kulturella och kreativa näringar ger mening, attraktion och innovationskraft i samhället. Och för kulturen och kulturarbetarna är staden och arbetsplatserna, arbetsmöjligheterna av avgörande betydelse.

Kom och delta i KKN -forum på Röhsska museet. Lyssna på forskare och föreläsare och diskutera vad som kan göras just här, just nu i Göteborg. Vi vill att dagen ska ge kunskap, inspiration och ökade kontaktytor mellan utövare och beslutsfattare inom kultursektorn för att hitta fruktbara vägar framåt.

Dagens program:
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet och en av landets främsta experter inom regional utveckling som bland annat utvecklat teorier kring vad som attraherar kompetens och då även kulturens roll i det hela.

Anna van der Vliet, grundare och konstnärlig ledare på ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art och driver konsthallen på Ringön. Hon har författat ett flertal strategier för konst i stadsutvecklingsprocesser däribland hur Göteborg kan arbeta med konstnärlig produktion.

Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer för Higab som varit med och skapat möjligheter för det Gathenhielmska Huset i Majorna att bli ett kulturellt nav för det alternativa och fria kulturlivet runt Stigbergstorget.

KKN-forum drivs av Business Region Göteborg med syfte att samla alla i det kulturella ekosystemet för att skapa kopplingar mellan utövare, företag, branschorganisationer, tjänstemän, utbildningar, forskning och politik. På så sätt kan man bygga en starkare bransch för kulturella och kreativa näringar (KKN).

Observera, begränsat antal platser till programaktiviteten, anmäl dig här. Sista dagen att anmäla sig är 29 november. Om du vill avboka din plats görs det senast 24 timmar innan eventet.

Programaktiviteten arrangeras i samarbete med Business Region Göteborg och sker inom ramen för Mötesplats Röhsska.

Toppbild: Karin Persson.