Att bygga plats/INSTÄLLT

Föreläsning

Att bygga plats/INSTÄLLT

Programaktiviteten är tyvärr inställd.

Kollektivets filosofi, det offentliga rummet och staden. Välkommen till en fullspäckad kväll tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Göteborgs stadstriennal.

Riksarkitekt Helena Bjarnegård medverkar via länk och inleder med ett engagerat tal om gestaltad livsmiljö. Därefter föreläser Jan Liesgang från arkitekturkollektivet Raumlabor Berlin om deras filosofi och 25 års arbete med särskilt fokus på att leda arbetet med att utveckla hamnpromenaden i Tromsö, Norge. Raumlabor Berlin har ritat och byggt den Allmänna bastun och det Allmänna badet i Jubileumsparken och ansvarar också för det kommande större permanenta badet i Jubileumsparken. Jan Liesgang är en av grundarna till Raumlabor Berlin och gästprofessor i Bergens arkitektskola.

Jessica Segerlund och Kristoffer Nilsson, ansvariga för Platsbyggnad inom Göteborgs Stad – Älvstranden Utveckling AB respektive stadsbyggnadskontoret – berättar om Platsbyggnad: tidiga strategiska insatser, innan och parallellt med den formella planprocessen för att fånga viktiga frågeställningar i utvecklingen av publika funktioner, rum och program.

Kvällen avslutas med ett samtal där inbjudna aktörer från utvecklingen av Göteborgs offentliga rum delar med sig av möjligheter och utmaningar med ett plats-, tids- och situationsspecifikt förhållningssätt till staden.

Programaktiviteten sker i samarbete med Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret och Göteborgs stadstriennal.