Föreläsningar & samtal – Visning

Teckenspråk i fokus

Passerade tillfällen
Tors 11 maj 2023
13:00 – 15:30
Teckenspråkstolkning
Fri entré till Teckenspråk i fokus

Välkommen till en dag fylld med föreläsningar, aktiviteter och visningar. Allt på teckenspråk!

Varje år arrangerar Teckenspråksforum i Göteborgs Stad kunskapsdagen Teckenspråk i fokus för att öka kunskapen om teckenspråk och dövas livsvillkor. Dagen innehåller föreläsningar i aktuella ämnen och spännande visningar i Röhsskas utställningar. Samtliga programaktiviteter är på teckenspråk och svenska. Ingen föranmälan krävs.

14 maj 1981 var en historisk dag då Sveriges riksdag erkände teckenspråket som dövas första språk och undervisningsspråk. Sedan dess uppmärksammas Teckenspråkets dag med turkos som färgtema, då färgen symboliserar döva och teckenspråk. Runt om i Sverige är det firanden och manifestationer för att synliggöra teckenspråket. Teckenspråk är dövas modersmål och likställt med de nationella minoritetsspråken.

Föreläsning: Dövas historia under de senaste 200 åren i Sverige
Klockan 11.15-12
Det finns nästan ingen dokumentation om svensk dövhistoria innan 1804. Eva Norberg berättar om det som är dokumenterat och tar upp fakta som det skrivs i Sverige efter 1804. Föreläsningen ger en inblick om teckenspråkets ställning, hur undervisningen bedrevs och hur yrkes[1]utbildningen såg ut för döva. För att förstå dövas kultur och livssituation behöver vi förstå hur döva levde under de senaste två decennierna.
Föreläsare: Eva Norberg, Västanviks folkhögskola

Föreläsning: Dövas Kulturarv: Min barndom – en tillbakablick
Klockan 12-12.45
Jan Magnusson berättar med inlevelse om sin uppväxt som döv i Sveri[1]ge från 1950-talet och framåt. Hur var det att vara döv och barn? Hur behandlades döva i samhället som vuxna? I vården och i arbetslivet? Är det så stor skillnad i dagens samhälle att vara döv? Jans berättelse berör på djupet och är en viktig samhällsskildring från ett dövt perspektiv.
Föreläsare: Jan Magnusson, fd lärare Västanvik folkhögskola

Visning: Stilresa genom 1600- och 1700-talet
Klockan 13-13.30 och 14.45-15.30
Fördjupa dig i ett fantasilandskap med kraftfullt formspråk, upplev en unik silversamling och se dansande figuriner. Vi tar oss an silver från europeisk medeltid, möter en variation av märkvärdiga barockföremål, och får en inblick i hur stil, form och konsthantverk förändras under 1700-talet. Från gotik och renässans mot rokoko och det antikinspirerade gustavianska. Följ med på en stilresa med unika föremål från olika länder och stilepoker.

Foto: Carl Ander.

Föreläsning: Röhsska museet – förr, nu och framåt
Klockan 13.45-14.30
Välkommen till en presentation av Röhsska museet. Från museets tillblivelse 1916 fram tills idag. Vi avslutar med att berätta om den kommande designhistoriska utställning som öppnar 2024. Med Jessica Sjögerén (utställningsproducent) och Louise Brännström (intendent pedagogik).

Foto: Carl Ander.

Varmt välkomna till en dag på teckenspråk!

I samarbete med Folkuniversitetet och Teckenspråksforum, Göteborgs Stad.

Mer information om dagen hittar du här.

Toppbild: Teckenspråksforum.