Föreläsningar & samtal

Föreläsning: Det medeltida Island i världen

Lör 12 oktober 2024
12:30 – 16:15
Auditoriet
Fri entré till föreläsningar
Google

Välkommen till ett seminarium med fyra olika föreläsningar med fokus på fornnordiska religionsskiftet, kyrko- och bosättningshistoria på 1000-talet i Skagafjörður, Isländska broderade kyrkliga textilier och Vinlandssagorna.

Olof Sundqvist: Gudars skymning: Den fornnordiska religionens upplösning och död.

Hur skedde övergången till kristendom i Norden, och vilka var det som medverkade till religionsskiftet? Professor Olof Sundqvist berättar om sina forskningsresultat. Olof Sundqvist är professor i religionshistoria vid Stockholms universitet.


Guðný Zoëga: Tidig kyrko- och bosättningshistoria på 1000-talet i Skagafjörður, norra Island.

Små okända gårdskyrkor med gravplatser har upptäckts och visar sig ersättas av sockenkyrkor. Arkeologen Guðný Zoëga skildrar på engelska nya rön om samhället. Guðný Zoëga är docent vid Universitetet på Hólar, Skagafjörður. Hon är specialist i arkeologi och osteologi med tonvikt på bioarkeologi.

Lilja Árnadóttir: Isländska broderade kyrkliga textilier från medeltid och senare.

Femton bevarade bonader sydda i ålderdomlig teknik beskriver etnologen Lilja Árnadóttir. De visar en internationell bildvärld och hör samman med den katolska kyrkan och klostren. Lilja Árnadóttir, fil. kand i etnologi och arkeologi från Lunds universitet, har som antikvarie främst skrivit om kyrkliga föremål.

Joakim Lilljegren: Vinlandssagorna i skönlitteraturen 

Medeltida isländsk litteratur har inspirerat författare från 1800-talet fram till idag. Bibliotekarie Joakim Lilljegren ger exempel och resonerar om hur det kan komma sig. Joakim Lilljegren är översättare, fil.mag. i nordiska språk och universitetsbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Denna programpunkt är i samarbete med Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond och ingår i Isländska kulturdagar 2024 som Föreningen Norden står för.

Inför ditt besök

Föredragen kommer att vara på svenska och engelska. Det är begränsat antal platser. Förboka din plats via pedagog.designmuseum@kultur.goteborg.se.