Föreläsningar & samtal

Designfrukost: Roller på tvärs

Passerade tillfällen
Tors 7 december 2023
09:00 – 10:30
Auditoriet
Fri entré till programpunkten

Under dagens frukostsamtal spånar vi kring framtida scenarier och möjligheter inom konst, design och arkitektur. 

Vi lever i en tid då gränserna för roller ständigt förändras. Som designer, konstnär och arkitekt tar yrkena ständigt nya former utifrån nya förutsättningar – såväl ekonomiska som politiska. Vår komplexa samtid kräver arbete på tvärs och allt oftare antar vi flera roller i våra professioner. Utövare och arrangör kan vara den samma. Hur tar vi oss an det nya landskapet? Och var i samhället behöver vi synas och verka mer än var vi gör idag?  

Vi får under frukosten lyssna och delta i samtalet med inbjudna gäster från fälten.

Tankesmedjan CSAM (Centrum för studier av markanvändning): Victoria Percovich Gutierrez, Åsa Bjerndell och Karl Landin som alla arbetar inom stadsutveckling men utifrån olika kompetenser.

Ann Magnusson, konstkonsult, konstnär, socionom och VD för AM Public.

Medlemsorganisationen Konstnärscentrum väst: Lars Dyrendom jobbar som konstnär, projektledare och på Konstnärscentrum väst som verksamhetsutvecklare. Carolina Jonsson arbetar med gestaltningsuppdrag, utställningar, filmfestivaler och uppdrag inom film.

Varje samtalspart får förbereda en fiktiv jobbannons för att konkretisera vårt gemensamma framtidsspån. Sedan bjuder vi in er frukostdeltagare in i resonemangen. 


Samtalet är en del av arrangörsveckan. Arrangörsveckan är ett årligt omtag om arrangörer, arrangörsutveckling och publikutveckling inom kulturen. Under veckan bjuder Förvaltningen för kulturutveckling in till Designfrukost på Röhsska museet. Du blir bjuden på frukost och får möjlighet att träffa andra verksamma inom konst, design och arkitektur. Våra designfrukostar utgår från ett vidgat designbegrepp.

Inför ditt besök

Fri entré till programpunkten men anmälan krävs, senast 4 december. Du anmäler dig här. Sista dag för att avanmäla är den 3 december. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kr.

Designfrukost är ett samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling.

Illustration: Elin Svensson, Vad är grejen med Design?