Inspiration Östasien

Den här nya, permanenta utställningen bjuder på en meditativ upplevelse och berättar historien om mötet mellan Norden och Östasien. Om vad svenska äventyrare tog med sig hem runt sekelskiftet 1900 och vad nordiska konstnärer skapat med inspiration av Östasien. Här samsas föremål från en av Europas äldsta museisamlingar med samtida formgivning.  

Östasiatiskt konsthantverk har under många hundra år varit en viktig inspirationskälla i Norden, framförallt det äldre japanska och kinesiska hantverket. Än idag leder mötet mellan Norden och Östasien till nyskapande form i händerna på nordiska formgivare. Utställningen visar det bästa ur museets östasiatiska samling som huvudsakligen består av japanska och kinesiska föremål. Här speglas det tidiga 1900-talets fördjupade intresse och vurm för Kinas och Japans historia och kultur.

Snusflaskor i keramik.

en av europas äldsta museisamlingar

Museets kinesiska samling är en av de äldsta museisamlingarna i Europa med stort kulturhistoriskt värde. Det äldsta föremålet är Banshan-keramik, ett gravkärl från 2500 år före Kristus. Grunden till den här samlingen skapades vid 1900-talets början, då Röhsska museet arrangerade en inköpsexpedition till Kina, ledd av den svenske äventyraren och botanisten Thorild Wulff.

Mönstret ”Dancing Crane” av Emma von Brömssen. 

skandinavisk konst inspirerad av östasien

Utbytet mellan de östasiatiska och nordiska hantverkstraditionerna har fortsatt skapa nya visuella uttryck, inte minst inom den nordiska keramikkonsten. Idag finns många exempel på svensk konst och design inspirerad av Östasien. I utställningen hittar du bland annat Lisa Larsson och Stig Lindberg, men också nutida konstnärer som Emma von Brömssen, vars mönster Dancing Crane med tranor skapats med östasiatiskt mönster och teknik som förebild.

museum flow – en meditativ berättelse

Utställningen bjuder också på en meditativ ljudupplevelse – Museum Flow – där du får komma riktigt nära föremålen. På flera ställen i utställningen bjuds du in att sitta ner för att helt koppla bort omgivningen och lyssna till rofyllda beskrivningar av föremålens mönster, material, egenskaper och betydelse. En stund för reflektion om formens roll i nutida och historiska perspektiv.