Emuseum Plus

Sök i samlingen

Drygt 10 000 av föremålen i Röhsska museets samling är tillgängliga och sökbara via museets digitala webbkatalog.  I webbkatalogen presenteras grunduppgifter om föremålen: upphovsman, titel, datering, förvärvsuppgifter och i vissa fall även utställningshistorik och litteraturreferenser. Här hittar du de samlingar och discipliner som museets föremål är uppdelade i: glas, keramik, textil, bokband, östasiatiskt, mode, möbler, m.m. Text finns på både svenska och engelska.