Brynjar Sigurðarson tilldelas Torsten & Wanja Söderbergs pris 2018

Torsten och Wanja Söderbergs pris om 1 miljon svenska kronor tilldelas isländske designern Brynjar Sigurðarson. Priset är det till summan största designpriset i världen och delas ut av Röhsska museet med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse. En utställning om och med pristagaren öppnar på Röhsska museet i början av 2019.

I sin motivering nämner prisnämnden särskilt Sigurðarsons starka förankring i det isländska kulturarvet och förmågan att knyta samman det förflutna med det samtida.

– Att få motta Torsten och Wanja Söderbergs pris är ett otroligt betydelsefullt erkännande för mig, att få den här typen av bekräftelse är verkligen unikt. Jag tar det som en uppmuntran till att fortsätta med det jag håller på med, säger Brynjar Sigurðarson.

Prisnämndens motivering:

”Brynjar Sigurðarsons arbete har en stark förankring i två fundamentala element i det isländska kulturarvet, nämligen berättartraditionen och fisket. Autenticiteten i hans arbete härrör från förmågan att knyta samman det förflutna och det samtida där internationella influenser och nya möjligheter har välkomnat honom. Brynjars förmåga att samarbeta med människor från olika discipliner såsom fiskare, filmmakare, författare, musiker, arkeologer och hantverkare är en nyckelfaktor för hela hans arbete. Hans nyfikenhet och uppriktighet genomsyrar hans designprojekt vilket kan beskrivas som ett ´Nordiskt grepp´ om designtendenser i Europa.”

Design som ett verktyg för skapandet

Brynjar Sigurðarson är född 1986 i Reykjavik, Island, och verksam som designer och konstnär. För närvarande bor och verkar han i Auriol i södra Frankrike och sedan 2015 driver han en isländsk-tysk designstudio tillsammans med designern Veronika Sedlmair. Sigurðarson har studerat produktdesign med en kandidatexamen vid Icelandic Academy of the Arts och en masterexamen vid ECAL i Lausanne, Schweiz.


Brynjar Sigurðarson, Silent Village Collection, 2014, Galerie kréo Foto: Fabrice Gousset

Sedan 2011 har Sigurðarsons praktik ofta tagit sin utgångspunkt i narrativ och performance, där design inte bara är en slutprodukt utan också ett verktyg för skapandet. Hans projekt har ofta beröringspunkter med antropologi och geologi och han använder sig av flera olika media och uttryck som illustrationer, fotografi, video, ljud och objekt för att kunna framföra verken på ett givande och specifikt sätt.

– Utmärkelsen har på många sätt en avgörande roll med hur det hjälper mig att ta min praktik framåt ytterligare, att bygga vår studio och utveckla fler spännande projekt, säger Brynjar Sigurðarson.

Brynjar Sigurðarson, Prík, 2012 Foto: Spark Design Space

Torsten och Wanja Söderbergs pris

Priset instiftades 1992 av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till minne av makarna Söderberg med syftet att främja konsthantverk och design i Norden samt att stärka det kollegiala nordiska samarbetet. Läs mer om priset här.

En utställning om och med pristagaren Brynjar Sigurðarson öppnar i början av 2019.

Brynjar Sigurðarson – ett urval av tidigare utmärkelser och publikationer

  • Swarovski Designer of the Future Award, Basel/Miami, 2016
  • Swiss Design Awards, 2015
  • Publikation i tyska Onomotopee om Sigurðarsons arbete, utformad av curatorn och designskribenten Sophie Krier samt den grafiska designern ÉricandMarie, november 2015
  • Grand Prix du Jury, Design Parade 6, Frankrike, 2011
  • Borgþór Sveinssons dokumentärfilm om Brynjar Sigurðarsons presenterades på konstfilmfestivalen i Den Bosch, Holland, och förvärvades nyligen som en del av den permanenta samlingen av MAK, Wien

Prisnämnden

Anne-Louise Sommer, adj. professor, museidirektör Designmuseum Danmark, Köpenhamn

Widar Halén, avdelningsdirektör Design och konsthantverk Nasjonalmuseet, Oslo

Jukka Savolainen, museidirektör Designmuseet, Helsingfors

Sigríður Sigurjónsdóttir, museidirektör Islands museum för design och konsthantverk, Reykjavik

Tomas Söderberg, fil.dr.h.c., ordförande i Torsten Söderbergs Stiftelse

Nina Due, prisnämndens ordförande och museichef Röhsska museet, Göteborg

Foto: Maria Rúnarsdottir