Vision och opinion

Röhsskas arkitekturdagar 2022

Under årets arkitekturdagar 6–9 oktober undersöker vi tillsammans med publik och inbjudna gäster förutsättningar och möjligheter att påverka utformningen av vår gemensamma livsmiljö.

Medborgarens deltagande och inflytande över hur våra städer byggs står högt på politikens agenda, men hur utövas inflytande? Hur bildas opinion och hur uttrycks vision?

Vi har bjudit in aktörer från en mängd olika professioner för att under fyra dagar synliggöra och diskutera hur politikens delaktighetsmål omsätts i praktiken. Genom föreläsningar, samtal och workshops belyser vi former och metoder för vision och opinion.

Medverkande: Disorder arkitekter, Prototyp Göteborg (Stadsbyggnadskontoret), Helena Hansson (HDK-Valand), Asli Kiyak, Merve Gül Özokcu, Isshaq Albarbary, Magnus Ericsson (IASPIS), Helena Holgersson, Mats Jönsson, Karl-Magnus Johansson, Naima Callenberg, Catherine Paterson, Benjamin Hadzifejzovic, Katarina Frisö och Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Röhsskas arkitekturdagar är ett programkoncept där fokus sätts på aktuella frågor inom arkitektur, design och stadsplanering, såväl nationellt som internationellt. Årets upplaga fokuserar på politikens delaktighetsmål och förutsättningarna att påverka den gemensamma livsmiljön.

Bild: Drakparken, 2022 Foto: Luke De Jager

Display

Mellan 27 september – 9 oktober håller Katarina Frisö oannonserade workshops under museets öppettider i Torsten och Wanja Söderbergs sal.

I sitt projekt Briefs positionerar Katarina Frisö sig och sin designpraktik i dialog med besökare och inbjudna gäster för att formulera visionära projektbeskrivningar till politiken.

Frisös praktik intresserar sig för byråkratiska processer och hur design kan underlätta och möjliggöra samtal mellan gräsrotsinitiativ och institutioner samt medborgare och beslutsfattare.

Genom workshops kommer Frisö möjliggöra att idéer, visioner och opinion formuleras och tar plats och synliggörs i rummet.

Bild: Briefs – Katarina Frisö

Toppbild: Yamamotohallen, foto: Carl Ander, Röhsska museet.