Samarbete

Skapa historia med Röhsska museet

Tack vare generösa donatorer, sponsorer och samarbetspartners har Röhsska museet kunnat utvecklas sedan start. Ända sedan grosshandlarbröderna Wilhelm Röhss och August Röhss testamenterade medel till uppförandet av museet har ett stort antal donationer och samarbeten gjort det möjligt för museet att fortsätta skapa mening i designhistorien för samtid och framtid.

Pampig stentrappa inne i Röhsska museet, på trappavsatsen står en man och en kvinna och tittar på ett donerat konstverk.

Vi är stolta och tacksamma för allt stöd och engagemang som museet har fått genom åren.

Är du eller ditt företag intresserade av att bidra till Röhsska museets verksamhet?

Välkommen att kontakta:
Nina Due Museichef
Röhsska museet
nina.due@kultur.goteborg.se

Toppbild: Lucia Escarate Magallanes/Röhsska museet