Design finns överallt

Design finns överallt och angår oss alla. Idag, mer än någonsin, är design ett flexibelt och brett begrepp. Vi förknippar det kanske främst med saker som används i vardagen: shoppingkorgen i matbutiken, mobiltelefoner, möbler och kläder såväl som spel, appar, köksmaskiner och instrumentbrädan i bilen. Men design handlar inte bara om kommersiella produkter. Det kan också utgöra ett verktyg för att kommunicera en valkampanj eller förbättra infrastrukturen i ett flyktingläger. Kort sagt: design påverkar det mesta som omfattar våra vardagsliv och samhället vi lever i.

På Röhsska museet får du möjlighet att upptäcka vad design är och kan vara. Med utställningar och publika program ges insikter i begreppet design och den påverkanskraft den har för vår gemenskap.

Design utvecklas i ständig dialog med omvärlden och vår ambition är att vara en publik mötesplats där både bransch och allmänheten får dela kunskap, inspireras, utmanas och delta i dialogen om vilken roll design spelar i våra liv. I filmerna nedan kan du ta del av fyra röster om design.

”Jag tycker kläder är ett väldigt bra sätt att kommunicera vem man är, utan att egentligen behöva säga någonting alls.” Lien Ngo

”En viktig funktion handsken har just nu är att trigga tankar, fantasier och idéer hos mig och i mitt skapande.” EKTA, Göteborgsbaserad konstnär

”Jag tror att Ingvar Kamprad ville att den skulle kännas som hans barndomspall han använde när han mjölkade korna.” Malin Augustsson

”Den är enkel och snygg men komplicerad att lösa och jag har lagt ner otaliga timmar på att lära mig denna basala form.” Sebastian Boukachabia