Konstens och filmens roll som opinionsbildare
fre 7 okt

Föreläsningar & samtal

Konstens och filmens roll som opinionsbildare

Vilken roll har konsten och kulturen som förmedlare av vision och opinion? Välkommen till en presentation och efterföljande samtal med sociolog Helena Holgersson, arkivarie Karl-Magnus Johansson och professor i filmvetenskap Mats Jönsson.

Sociologen och forskaren Helena Holgersson har genom samarbeten med fotografer, konstnärer och dramatiker undersökt konstens roll i att gestalta och förmedla forskning samt röster om staden och stadsutveckling. Mats Jönsson professor i filmhistoria och Karl-Magnus Johansson arkivarie kommer att prata om filmens roll i förståelsen för den lokala identiteten, historien och kulturarvet.

Helena Holgersson är sociolog och forskar om stadsomvandling och gentrifiering. Hon har i flera studier samarbetat med konstnärer, t ex dramatikern Mattias Andersson och fotografen Katarina Despotovic, och kommer att berätta mer om hur detta påverkat hennes analyser och gjort det möjligt att nå människor utanför universitetet.

Karl-Magnus Johansson är förste arkivarie vid Riksarkivet i Göteborg där han ansvarar för arbetet med att främja kunskap om arkiven. Han är författare till flera populärhistoriska och arkivvetenskapliga artiklar och redaktör för två internationella antologier där arkivteori möter samtidskonst, Communicating the Archive: Physical Migration (2013) och Inscription (2018), samt den filmvetenskapliga antologin Filmens Göteborg – spår, erfarenheter och resultat från ett samverkande forskningsprojekt (2021).

Mats Jönsson är professor i filmvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper samt föreståndare för GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet Han har skrivit tre monografier, varit redaktör för åtta antologier och publicerar sig återkommande internationellt. Hans mediehistoriska forskning fokuserar på linsmediers historiografiska, didaktiska och kulturarvsmässiga funktioner under 1900-talet.

Samtalet är en del av Röhsskas arkitekturdagar 2022.

INFÖR DITT BESÖK

Det är begränsat antal platser, ingen föranmälan krävs. Först till kvarn gäller.

Bild: Salong Foto: Katarina Despotovic.

  • fre – 7 okt
  • 15:30 – 17:00
  • Ingår i entrébiljetten  
  •  Torsten och Wanja Söderbergs sal
  • Röhsskas arkitekturdagar 2022