Hela Göteborg i 3D-modell

Fredag på museet

Hela Göteborg i 3D-modell

Den här fredagen får du reda på mer om stadens digitala tvilling som är en 3D-modell. Visualiseringen kommer bland annat användas för stadsplanering, medborgardialoger och lärande.

Hör Eric Jeansson, geostrateg Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, berätta om stadens digitala tvilling. 3D- modellen som kommer att vara färdig lagom till stadens 400-årsjubileum 2021 visualiserar Göteborgs fysiska miljö. Modellen är tänkt att användas till bland annat stadsplanering, medborgardialoger, lärande och som en testbädd för framtida innovation till nytta för alla aktörer inom staden.

Foto: Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret.

Programaktiviteten sker med anledning av museets nya utställning Forensic Architecture.

För de som vill stanna kvar och fika finns kaffe och tilltugg att köpa i Kafé Röhsska.

Toppbild: City of Gothenburg Digital Twin, illustration: Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret.