Göteborg – modig förebild inom arkitektur

Göteborg – modig förebild inom arkitektur

Hur vill vi bygga staden? Hör stadsarkitekten Björn Siesjö berätta om den nya arkitekturpolicyn vars syfte är att sätta kvalitén i fokus i den framtida stadsplaneringen.

Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att resultera i ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, behöver kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Med arkitekturpolicyn ska Göteborg utvecklas till att bli en attraktiv stad med stark identitet, en stad för människor och en modig förebild inom arkitektur.
– Arkitekturpolicyn ska visa vår viljeinriktning, den ska tala om hur vi vill bygga staden, menar Björn Siesjö.

Vårens fjärde och sista samtalsserie Göteborg – modig förebild inom arkitektur äger rum på Röhsska museet. Föreläsningen är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan. Om du vill upptäcka resten av museet tillkommer en entréavgift.

Från kl 18 serveras det fika.

Arrangeras av Stadsbyggnadskontoret
Läs mer om arkitekturpolicyn här.

Illustration: Ida Brogren