Form för lek

Fredag på museet

Form för lek

Hur skapas design som uppmuntrar till lek? Och vad är en så kallad lekmiljö? Den här fredagen undersöker vi hur design kan uppmuntra till lek tillsammans med Lisa Marie Bengtsson.

Lisa Marie Bengtsson har designat miljöer för barn såsom lekplatser, bibliotek, möbler och interaktiva utställningar. Hör henne berätta om dessa projekt där form ska stimulera till aktivitet och där deltagarna inkluderas i arbetsprocessen.

Lisa Marie Bengtsson har en BA i produkt- och möbeldesign (Kingston University) och en MFA i Child Culture Design (HDK). Idag driver hon sitt eget företag med fokus på design för lek och lärande.

Praktisk info
Under hösten har vi anpassat upplägget efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer, och tar därför emot mindre grupper än tidigare. Se uppdaterad info här. Om du vill säkra en plats går det bra att besöka receptionen eller ringa 031 368 31 86 från kl 11 samma dag.

Toppbild: fotograf: Sharon Wallace.