En utställning växer fram

En utställning växer fram

Maria Forneheim, enhetschef för utställningar och samlingar och Josefin Kilner, intendent samlingar berättar om arbetet med utställningen Inspiration Östasien.

Hör Maria Forneheim, enhetschef för utställningar och samlingar och Josefin Kilner, intendent samlingar berätta om arbetsprocessen bakom museets nya basutställning Inspiration Östasien. Utställningen berättar om mötet mellan Norden och Östasien. Här samsas föremål från en av Europas äldsta museisamlingar med samtida formgivning.