Boden x 3

Boden x 3

Vad händer när roller byts ut mellan formgivare, designstudenter och allmänhet? Under tre tillfällen i vår anordnar Röhsska museet tillsammans med HDK workshopen Boden x 3.

Röhsska museets utställning Unmaking Democratic Design; Fredrik Paulsen undersöker begreppet Demokratisk design med stolen som utgångspunkt. I samband med utställningen genomför Röhsska museet och Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) workshopen Boden x 3. Vid varsitt tillfälle under våren undersöker formgivarna Gitta Gschwendtner, Soft Baroque och Peter Marigold vad som händer då rollerna byts ut mellan professionella formgivare, designstudenter och allmänheten. Vad kan deltagarna lära av varandra?

Processen består av fyra steg:
1. Den inbjudna formgivaren handleder en grupp studenter från HDK som bygger en första stol.
2. En av HDK-studenterna handleder er grupp och ni bygger en andra stol i Boden.
3. En i er grupp handleder den inbjudna formgivaren som bygger en tredje stol.
4. Alla tre stolar presenteras i utställningen Unmaking Democratic Design: Fredrik Paulsen.

Stolarna som skapas i processen hängs sedan upp och är del av utställningen. Efter utställningens slut blir stolarna del av Röhsskas studiesamling.

Är du i intresserad av att delta i Boden x 3?
Det krävs inga tidigare erfarenheter och du väljer själv om du enbart vill delta eller också handleda vid ett tillfälle. Det är en fördel om du kan kommunicera på vardagsengelska.

Ålder: från 12 år
Maxantal deltagare: 4 per tillfälle

Tid:
11.30 – 13.30 HDK + Besökare,
14.30 – 16.30 Besökare + formgivare
16.30 – 17. 15 Avslutande samtal

Formgivare
Gitta Gschwendtner, 14 mars
Soft Baroque, 28 mars
Peter Marigold, 11 april

Anmälan
Anmäl dig till bokningar.rohsska@kultur.goteborg.se eller per telefon 031 -368 31 59. Uppge vilken dag samt vilket workshoptillfälle du vill delta i. Du kan välja att delta i handledningen av HDK (steg 2) eller handledning av en besökare (steg 3) eller båda två. Du måste alltså inte vara med i alla steg.

Föreläsning på HDK
I samband med besöket föreläser de inbjudna formgivarna på HDK i programserien THE WEDNESDAY LECTURE SERIES S19. Föreläsningarna är öppna för alla och har fri entré. Mer information hittar du här.

Läs mer om utställningen Unmaking Democratic Design: Fredrik Paulsen

Toppbild: Jason Evans