(INSTÄLLD) 1700-talet by HDK-Valand 

Föreläsning

(INSTÄLLD) 1700-talet by HDK-Valand 

Programpunkten har flyttats fram till 27 januari kl.18.30.

Hur ser en samtida möbel ut när den inspirerats av 1700-talets formuttryck? Studenter från HDK-Valand ställer ut möbelprototyper i utställningen 1700-talets former.

Under hösten 2021 har fyra studenter från HDK-Valands utbildning i Möbeldesign, inriktning Trä, låtit sig inspireras av vår 1700-talsutställning. De undersöker vad tidens upplysningsideal skulle få för formuttryck och mening i vår tid. Studenterna presenterar varsin ”upplyst” möbelprototyp som visar hur de har tagit sig an utmaningen.

Bild: Samlingsintendent Birgitta Martinius visar studenterna några möbler i utställningen, foto: Franz James.  

Möbelprototyperna kommer att ställas ut två månader i interiören Hökälla. Studenterna ger en presentation på engelska om sina prototyper.

Studenterna går tredje året på kandidatprogrammet på utbildningen: Möbeldesign Inriktning Trä, HDK-Valand/Campus Steneby vid Göteborgs Universitet.

INFÖR DITT BESÖK

Det är begränsat antal platser, ingen föranmälan krävs.

Antalet deltagare anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer för allmänna sammankomster.

Toppbild: Hökälla, 1700-talets former, foto: Carl Ander, Röhsska museet.