Tack! Axplock bland Röhsska museets donationer under 100 år

  • Gill Marshall, brosch, 1989, bemålat trä. Gåva av Marianne Erikson. RKM 70-2014.
  • Dieter Rams, våg för skivspelar-pickup, 1962, metall och plast. Tillverkare Braun. Gåva av Tomas Söderberg. RKM 120-2007.

Röhsska museets tillkomst skedde tack vare stora privata donationer, och donationer har fortsatt att vara en stomme i museets verksamhet under dess nu 100-åriga tillvaro. Alla konst- och designföremål som finns i museets samlingar har antingen tagits emot som gåvor eller köpts in med donerade medel. Flera av museets donatorer har odlat långvariga relationer med museet och deras intressen har satt spår i samlingarna.

I den här lilla utställningen i trapphallen uppmärksammar Röhsska museet några av de donatorer som frikostigt stöttat museets verksamhet. I utställningen visas föremål som donerats av bland andra Röhsska museets vänförening, Hjalmar Wijk, Björn Lundberg, Marianne Erikson, Tomas Söderberg samt Gerda Strömberg med familj.

Dela: