Frida Hållander & Eva Szentiványi – From Pottery to Politics

  • I anslutning till Lisa Larsonutställningen görs en mindre visning i trapphallen på våning ett med arbeten av de unga keramikerna Frida Hållander & Eva Szentiványi.
  • Detalj från tallriken Landstormen, tillverkad 1914 på Rörstrands porslinsfabrik. Ingår i utställningen From Pottery to Politics. Foto Frida Hållander.

Konsthantverk och design handlar inte enbart om material, funktion och estetik utan också om politik och ideologi. Det finns många exempel på hur föremål i hemmen varit sammankopplade med sociala eller politiska rörelser och uttryckt medvetna värderingar.  I dagens globaliserade värld finns en växande diskussion om hur de ting vi konsumerar tillverkas och vilka mänskliga och materiella resurser som tas i anspråk för produktionen.

Konsthantverkarna Frida Hållander och Eva Szentiványi har i de verk som visas i utställningen From Pottery to Politics (Från keramik till politik) intresserat sig för frågor kring arbete, klass och feminism. Utgångspunkten har varit historiska föremål som i sin samtid bar fram politiska budskap. Bland exemplen finns brittiska och amerikanska sockerskålar och kaffekoppar från 1800- och 1900-talen med texter som agiterar mot slaveriet och för kvinnlig rösträtt. Frida Hållander och Eva Szentiványi har kopierat detaljer från de äldre föremålen och satt samman dem i nya kombinationer med kommersiella budskap från vår egen tid, till exempel en reklamslogan som ”Coffee grown by women” (Kaffe odlat av kvinnor).

En serie väggtallrikar med nationalistiska motiv och budskap från Rörstrands porslinsfabrik, producerade i första världskrigets skugga, har också fått nygjorda kommentarer. En av konsthantverkarnas omtolkningar av Rörstrands tallrikar är placerad i avdelningen ”Vackrare vardagsvara” i Röhsska museets permanenta utställning på samma våningsplan.

Frida Hållander är doktorand i konsthantverk på Konstfack i Stockholm sedan 2010. Utställningen visar delar ur hennes pågående avhandlingsarbete, utfört i samarbete med Eva Szentivány. Forskningsarbetet består både av konsthantverklig praktik och akademiskt skrivande.

Frida Hållander utgår från att konsthantverk kan fungera som en metod att ifrågasätta och kommentera fenomen i samhället. Utställningen pekar på kopplingar mellan hur keramiken under historien har använts till att föra fram radikala politiska budskap i hemmiljön, till hur varor och begrepp som fairtrade idag uttrycker socialt och kulturellt kapital. Frida Hållander och Eva Szentiványi menar att konsumtionsdebatten rymmer en klassaspekt. Vissa former av konsumtion ses som bättre än annan. I ett historiskt perspektiv kopplar de detta till 1900-talets smakfostran och viljan att få arbetarklassen att konsumera på rätt sätt.

Utställningen förenar budskap och ambitioner från olika tider och sammanhang utan att lämna några enkla svar på de frågor som ställs. Vid sidan av de keramiska föremålen ingår också en text av Frida Hållander och en artikel av etnologen Eva Londos.

Utställningen, som är i mindre format, visas i trapphallen på våning ett i museet.

Dela: