Le Corbusier – Göteborg Stockholm Alger

  • Le Corbusier röker på Centralstationen i Göteborg den 2 februari 1933 före fullsatt föreläsning på Tekniska Samfundet.
  • Pärmillustration till boken Poesi över Alger (1950). En gudinnegestalt (poe-sin) svävar över en stiliserad bild av Le Corbusiers projekt för den algeriska huvudstaden. Bild: Remerciements à Fondation Le Corbusier, Paris (©)
  • Tidig skiss till Le Corbusiers projekt för Alger. En stor kontorsbyggnad nere vid hamen och två gigantiska kurvformade bostadsbyggnader sammankopplade med vägbanor på pelare högt över marken.
  • Le Corbusier, utvecklat skissförslag för kontorskvarteren nere vid hamnen i Alger.
  • Skissaktig beskrivning av Le Corbusiers förslag för Stockholm från 1933. Illustrationen kommer ur boken La maison des hommes, från 1942, som publicerades på svenska 20 år senare.
  • Le Corbusiers förslag till den internationella stadsbyggnadstävlingen om Nedre Norrmalm från 1933. Den fransk-schweiziske arkitekten menade att Stockholms utveckling krävde att man beaktade staden som helhet, och han frångick därför områdesbegränsningen och gjorde en radikal plan för hela staden.

Utställningen Le Corbusier – Göteborg Stockholm Alger visas med anledning av att det är femtio år sedan den fransk-schweiziske arkitekten Le Corbusier gick bort. Le Corbusiers inflytande på vår tids arkitektur och stadsbygganden är avsevärd och han var under hela sin karriär såväl beundrad som kritiserad. Röhsska museet visar i samarbete med arkitekturskolan vid Chalmers tekniska högskola en mindre utställning som behandlar Le Corbusiers stadsbyggande och hans relationer till Sverige. En utgångspunkt är Le Corbusiers stadsplan för den nordafrikanska staden Alger från 1930-talet, utarbetad samtidigt som han skissade på en ny stadsplan för Stockholm. Utställningen vill också belysa hur Le Corbusiers idéer har förbindelser till Göteborgsstadsdelar som Hammarkullen och Rannebergen.

Utställningen innehåller bland annat modeller, böcker, brev och reproduktioner och knyter även an till det originalkök från Unité d’habitation, Le Corbusiers stora lägenhetskomplex i Marseilles, som sedan 2011 visas permanent på Röhsska museet.

Invigning
Invigningen sker tisdagen den 8 december med medverkan av arkitekt Magnus Månsson (Semrén & Månsson), professor Fredrik Nilsson (Chalmers arkitektur), arkitekt Johan Linton (Chalmers arkitektur) och Love Jönsson, intendent vid Röhsska museet.

Le Corbusiers betydelse har under 2015 diskuterats genom utställningar, böcker och seminarier runt om i världen. Utställningen på Röhsska museet är den enda i Sverige om uppmärksammar femtioårsminnet. Det är dessutom den första separata utställningen om Le Corbusier som skapas i Göteborg. Utställningen, som är liten till formatet, visas i trapphallen och grafikgången en trappa upp i museet.

Följas av seminarier och bokpresentationer
Utställningen kommer att följas av seminarier och bokpresentationer i början av 2016. Bland annat kommer Le Corbusiers bok Poésie sur Alger att publiceras i svensk översättning av Johan Linton, forskare på Chalmers som 2013 disputerade med avhandlingen Le Corbusier och Ville radieuse: Att skriva den moderna staden.

Dela: