Joe Hedlund: Konsten som hem – hemmet som konst

  • Interiörbild från Joe Hedluns hem och ateljé. Foto: Carl Ander, Röhsska museet
  • Interiörbild från Joe Hedluns hem och ateljé. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Interiörbild från Joe Hedluns hem och ateljé. Foto: Carl Ander, Röhsska museet
  • Interiörbild från Joe Hedluns hem och ateljé. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Under sommaren 2016 visar Röhsska museet en utställning med Göteborgskonstnären Joe Hedlund (f. 1936). I utställningen kommer delar av konstnärens hem och ateljé att flyttas och rekonstrueras på museet. Sedan 1970-talet har Joe Hedlund inrett sin ateljévåning på ett sätt som bryter mot vårt samhälles ideal om det moderna och funktionella hemmet. Golv, väggar och möbler täcks hos honom av en rikedom av föremål som speglar ett livslångt och passionerat samlande av bland annat asiatisk keramik, folkkonst, svensk allmoge och arkeologiska fynd. Konstnären lever tätt inpå tingen och låter dem spela rollen av en inspirationskälla för sitt huvudsakligen abstrakta måleri.

En dialog mellan tingen
I Joe Hedlunds hem arrangeras föremålen noggrant till genomtänkta kompositioner och stilleben som präglas av balans och harmoni. Samtidigt finns det ofta olikheter och kontraster inom grupperna av ting. Som i en rebus rör sig besökarens blick från en antik kinesisk stengodsurna till en plastbit upphittad på gatan, vidare till en glasskärva, ett samling mynt, ett fragment av en träskulptur och en av konstnärens egna målningar – allt hopkomponerat till en helhet som drabbar både genom sin konsekvens och genom sin improvisatoriska öppenhet. Det som räknas är korrespondenserna mellan konstarterna, kopplingarna, valfrändskaperna. Hemmet är här både en vardaglig livsmiljö, ett allkonstverk som omsluter besökaren och en vision om ett estetiskt universum utan gränser.

Olika sätt att samla
Utställningen med Joe Hedlund ingår i Röhsska museets 100-årsjubileum och är en av flera utställningar under året som knyter an till temat samlande. Museets eget samlande är en institutionaliserad aktivitet som utförs med anspråk på vetenskaplighet och systematik. Det privata samlandet är av ett annat slag och bygger ofta mer på personliga intressen och känslor. Föremålen placeras i det privata hemmet också i att annat och friare sammanhang än vad som är fallet på ett museum, där de oftast inordnas i en historisk kronologi. I fallet med Joe Hedlunds samling av kinesisk keramik liknar den i viss mån det urval av föremål som också finns Röhsska museets samlingar, men i hans hem uppträder de historiska tingen på ett annat sätt än på museet. Konstnärens för samman föremålen och låter dem gå i dialog med varandra utan anspråk på att berätta om ett konsthistoriskt skeende. Genom att lyfta fram en konstnärs sätt att samla och leva med en samling vill Röhsska museet ge perspektiv på det samlande som utförs inom museets egna väggar.

Ett konstnärskap att upptäcka
Joe Hedlund är utbildad på Valands konstskola och i Paris på 1950-talet, och har sedan sin studietid varit verksam i Göteborg. Hans måleri präglas av små format och han har sedan 1970-talet framförallt odlat akvarellen som sitt medium. Han har haft separatutställningar på bland annat Borås konstmuseum, Galleri Axlund i Stockholm och Statens museum for kunst i Köpenhamn. Han har vid några tillfällen visat mindre delar av sin keramiksamling tillsammans med sitt måleri, men Röhsska museets utställning blir den första där hans gestaltning av hemmet som ett konstverk ges en större presentation. Det är museets förhoppning att utställningen ska få en större publik att upptäcka hans särpräglade och originella konstnärskap.

Till utställningen publiceras en rikt illustrerad bok med texter av Joe Hedlund själv, tidigare museiintendenten Håkan Wettre, kritiken Magnus Haglund och utställningens curator Love Jönsson.

Utställningen visas 11 juni–25 september 2016

Dela: