Lusthuset i Göteborgs botaniska trädgård

  • Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Detalj från vägg. Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Detalj från vägg. Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Detalj från vägg. Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museetotaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Detalj från vägg. Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museettaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Lusthuset i Botaniska trädgården, Göteborg. Tillhör Röhsska museets samlingar. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Röhsska museet finns representerat i Botaniska trädgården i form av ett litet kvadratiskt lusthus med pyramidformat tak. Lusthuset uppfördes någon gång under perioden 1745 till 1772 på egendomen Kärralund i Örgryte vilken ägdes och beboddes av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg.

Röhsska museet övertog byggnaden 1916 då den flyttades till gården mellan museet och dåvarande Slöjdföreningens skola (idag HDK Högskolan för design och konsthantverk). När de båda institutionerna byggdes samman på 1950-talet flyttades Lusthuset till sin nuvarande plats i Örtagården en bit in i Botaniska trädgården.

Det lilla lusthuset har invändiga målningar som bland annat återger en trädgård med tuktade häckar, marmorskulpturer och en fontän. Bilden är symmetrisk och vill skapa en illusion som bidrar till att utvidga interiören. De övriga väggarna återger hamnar med fartyg, ståtliga palats med kanaler, kajer och parker motiven livas upp med promenerande samtalande människor.

Dela: