Köksinteriör av Le Corbusier/ Charlotte Perriand

  • Ett komplett kök från Le Corbusiers mest berömda byggnad Unité d’Habitation, i Marseille uppfört 1947–1952, ingår i Röhsska museets samlingar och visas i den formhistoriska utställningen på första våningen. Foto: Mikael Lammgård/Röhsska museet
  • Le Corbusier (1887–1965) räknas allmänt som en av modernismens mest inflytelserika arkitekter och teoretiker. Sina radikala idéer om arkitektur och det nya moderna livet omsatte han i allt från privata villor till stora flerfamiljshus och utopiska planer för hela städer. Foto: Mikael Lammgård/Röhsska museet
  • Som en del av utställningen Röhsska museets formhistoria – 1800 till i dag visas en komplett köksinredning av den fransk-schweiziske arkitekten Le Corbusier (1887–1965). Foto: Mikael Lammgård/Röhsska museet
  • I det moderna köket skulle det vara korta avstånd och nära till allt, så att arbetet kunde utföras så rationellt som möjligt och dessutom skulle vara trevligt att vistas i. Foto: Mikael Lammgård/Röhsska museet
  • För Le Corbusier och Charlotte Perriand var bostaden en maskin att bo i. Foto: Mikael Lammgård/Röhsska museet

Som en del av utställningen Röhsska museets formhistoria – 1800 till i dag visas en komplett köksinredning av den fransk-schweiziske arkitekten Le Corbusier. Le Corbusier (1887–1965) räknas allmänt som en av modernismens mest inflytelserika arkitekter och teoretiker. Sina radikala idéer om arkitektur och det nya moderna livet omsatte han i allt från privata villor till stora flerfamiljshus och utopiska planer för hela städer.

Radikalt arkitektoniskt och socialt projekt
Vi är mycket stolta över att kunna presentera ett komplett kök från Le Corbusiers mest berömda byggnad Unité d’Habitation, i Marseille uppfört 1947–1952. Åren efter andra världskriget var det svåra år på kontinenten, där behovet av bostäder var stort. Unité d’Habitation var ett radikalt arkitektoniskt och socialt projekt som hade sitt ursprung i Le Corbusiers visionära stadsplaner från 1920-talet. Det bestod av jättelika bostadsblock med plats för över 1 600 boende, där var och en i princip skulle fungera som en självförsörjande stad. Till en början formgav Le Corbusier sällan inredningarna i sina byggnader utan använde standardmöbler från till exempel Thonet eller amerikanska kontorsmöbler.

Typkök av Charlotte Perriand
I slutet av 1920-talet anställdes Charlotte Perriand (1903–1999) på Le Corbusiers arkitektkontor. Hon var under en tioårsperiod ensam ansvarig för kontorets inredningar. När Unité d’Habitation i Marseille uppfördes, gick uppdraget att formge ett typkök till Charlotte Perriand, även om hon då sedan flera år tillbaka lämnat firman. För Le Corbusier och Charlotte Perriand var bostaden en maskin att bo i. Inspirationen kom bland annat från Frederick Winslow Taylors tidsstudier av industriarbetare i USA i slutet av 1800-talet. I det moderna köket skulle det vara korta avstånd och nära till allt, så att arbetet kunde utföras så rationellt som möjligt och dessutom skulle vara trevligt att vistas i.

Kategori: Samlingen

Dela: